ბროშურები და ბუკლეტები.

პრაქტიკული სახელმძღვანელო სექსუალური შევიწროების შესახებ

პრაქტიკული სახელმძღვანელო სექსუალური შევიწროების შესახებ

სახალხო დამცველის აპარატმა მოამზადა პრაქტიკული სახელმძღვანელო, სადაც თავმოყრილია სექსუალურ შევიწროებასთან დაკავშირებული კომპლექსური საკითხები. დოკუმენტის მიზანია სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებს დაეხ ...
რა (არ) უნდა გავაკეთო, როცა პოლიცია მაჩერებს

რა (არ) უნდა გავაკეთო, როცა პოლიცია მაჩერებს

სახალხო დამცველის აპარატის ბროშურა გვასწავლის როგორ მოვიქცეთ და ვის მივმართოთ თუ ვფიქრობთ, რომ პოლიცია უსამართლოდ გვაჩერებს. ასევე იხილავთ ინფორმაციას, როგორ უნდა იქცეოდეს თავად პოლიცია თქვენთან ურთიე ...
სახელმწიფო პროგრამები აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის/სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიებზე მუდმივად მცხოვრები პირებისათვის

სახელმწიფო პროგრამები აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის/სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიებზე მუდმივად მცხოვრები პირებისათვის

საქართველოს სახალხო დამცველის  აპარატის მიერ მომზადებული  ბროშურა შეეხება იმ სახელმწიფო პროგრამებს, რომლით სარგებლობაც შეუძლიათ აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგ ...
დაზარალებულები სასამართლოს წინაშე

დაზარალებულები სასამართლოს წინაშე

სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წინამდებარე ბროშურა მოკლედ მიმოიხილავს დაზარალებულთა როლს და მათ უფლებებს გამოძიების დროს და სასამართლო პროცესზე. ბროშურაში განმარტებულია, თუ ვინ წარმოადგენს ...
კითხვა-პასუხი საქართველო

კითხვა-პასუხი საქართველო

სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წინამდებარე ბროშურაში მოცემულია პასუხები სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიერ საქართველოს სიტუაციის გამოძიებასთან დაკავშირებით ყველაზე ხშირად დასმ ...
სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო ერთი შეხედვით

სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო ერთი შეხედვით

სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წინამდებარე ბროშურა მოიცავს მოკლე ინფორმაციას სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს დაარსების ისტორიის, მისი იურისდიქციის, სასამართლოს მიერ გამოძიების დ ...
სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო, მიმოხილვა

სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო, მიმოხილვა

სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წინამდებარე გამოცემა მიმოიხილავს სასამართლოსთან დაკავშირებულ ყველა საკითხს. ბროშურაში მოცემულია ინფორმაცია სასამართლოს სტრუქტურის და მის იურისდიქციაში შემავა ...
ადრეულ ასაკში ქორწინების პრევენციისათვის

ადრეულ ასაკში ქორწინების პრევენციისათვის

ადრეულ ასაკში ქორწინება არის რეგისტრირებული ან არარეგისტრირებული კავშირი ორ ადამიანს შორის, რომელთაგან ერთ–ერთს ჯერ არ მიუღწევია სრულწლოვანების ასაკისთვის. ადრეულ ასაკში ქორწინება არღვევს ბავშვი ...
გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტი ქალთა (ადამიანის) უფლებების დასაცავად

გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტი ქალთა (ადამიანის) უფლებების დასაცავად

 ქალთა უფლებების დაცვა და გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა საქართველოს სახალხო დამცველის ერთერთ უმნიშვნელოვანეს მიზანს წარმოადგენს, რომლის უზრუნველსაყოფად 2013 წლის 15 მაისიდან შექმნილია გენდერუ ...
საკუთრების უფლება

საკუთრების უფლება

საკუთრების უფლება აღიარებული და დაცულია საქართველოს კონსტიტუციის 21-ე მუხლით. სახელმწიფო ვალდებულია არ ჩაერიოს და ხელყოს კერძო მესაკუთრის ინტერესები, ამასთან სახელმწიფო უნდა ზრუნავდეს, რომ ხელი შეუწყო ...
ეკო-მიგრანტების უფლებები

ეკო-მიგრანტების უფლებები

პრაქტიკაში სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულად ითვლებიან ის პირები ან პირთა ჯგუფები, რომლებსაც სტიქიური მოვლენის შედეგად არ დაუტოვებიათ თავიანთი საცხოვრებელი ადგილი, რომელთა სახლი დაზიანებულია ს ...
სამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)