ბროშურები და ბუკლეტები.

დაზარალებულები სასამართლოს წინაშე

სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წინამდებარე ბროშურა მოკლედ მიმოიხილავს დაზარალებულთა როლს და მათ უფლებებს გამოძიების დროს და სასამართლო პროცესზე. ბროშურაში განმარტებულია, თუ ვინ წარმოადგენს დაზარალებულს სასამართლოსათვის, ასევე მიმოხილულია დაზარალებულთა სასამართლოს სხვადასხვა ეტაპებზე მონაწილეობის საკითხები; რეპარაციების განყოფილებისა და დაზარალებულთა და მოწმეთა ქვედანაყოფის ფუნქციები; აღწერილია, თუ როგორ ხდება დაზარალებულთა მიერ პროცესში მონაწილეობა; განხილულია იურიდიული წარმომადგელობის, რეპარაციებისა და დაზარალებულთა დაცვის საკითხები.

სამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)