ბროშურები და ბუკლეტები.

ეკო-მიგრანტების უფლებები

პრაქტიკაში სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულად ითვლებიან ის პირები ან პირთა ჯგუფები, რომლებსაც სტიქიური მოვლენის შედეგად არ დაუტოვებიათ თავიანთი საცხოვრებელი ადგილი, რომელთა სახლი დაზიანებულია სტიქიური მოვლენების შედეგად, თუმცა ექვემდებარება აღდგენას.

მიმაგრებული ფაილები

სამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)