საერთაშორისო სამართლებრივი ინსტრუმენტები

განახლებული ციხის ევროპული წესების მიმოხილვა

განახლებული ციხის ევროპული წესების მიმოხილვა

2020 წლის 1 ივლისს, ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა დაამტკიცა „ციხის ევროპული წესების“ განახლებული ვერსია. „ციხის ევროპული წესები“ წარმოადგენს ევროპის საბჭოს მიერ შემუშავებუ ...
სამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)