ბროშურები და ბუკლეტები.

სახელმწიფო პროგრამები აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის/სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიებზე მუდმივად მცხოვრები პირებისათვის

საქართველოს სახალხოდამცველის აპარატის მიერ მომზადებული ბროშურაშეეხებაიმ სახელმწიფოპროგრამებს, რომლით სარგებლობაც შეუძლიათაფხაზეთისადაცხინვალის რეგიონის/სამხრეთოსეთისტერიტორიებზემუდმივადმცხოვრებპირებს. ბროშურა მოიცავს ინფორმაციას ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების შესახებ, ასევე, განათლებას და მოქალაქეობის საკითხებს.

სამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)