სასამართლოს მეგობრის მოსაზრება

სააპელაციო სასამართლომ სახალხო დამცველის სასამართლოს მეგობრის მოსაზრება (Amicus Curiae) გაიზიარა

სააპელაციო სასამართლომ სახალხო დამცველის სასამართლოს მეგობრის მოსაზრება (Amicus Curiae) გაიზიარა

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატამ გაიზიარა სახალხო დამცველის სასამართლოს მეგობრის მოსაზრებაში (Amicus Curiae) წარმოდგენილი არგუმენტაცია და 2024 წლის 16 თებერვლის გადაწყ ...
სახალხო დამცველის განცხადება მსჯავრდებულის უდანაშაულოდ ცნობის შესახებ

სახალხო დამცველის განცხადება მსჯავრდებულის უდანაშაულოდ ცნობის შესახებ

საქმეზე, რომელზეც საქართველოს სახალხო დამცველმა სასამართლოს მეგობრის მოსაზრებით (Amicus Curiae) საქართველოს უზენაეს სასამართლოს მიმართა, მსჯავრდებული უდანაშაულოდ იქნა ცნობილი. უზენაესი სასამართლოს სის ...
სახალხო დამცველმა 2 ივნისს დაკავებული აქციის მონაწილეების საქმეებზე სასამართლოს მიმართა

სახალხო დამცველმა 2 ივნისს დაკავებული აქციის მონაწილეების საქმეებზე სასამართლოს მიმართა

საქართველოს სახალხო დამცველს მიაჩნია, რომ 2023 წლის 2 ივნისს, საქართველოს პარლამენტთან დაკავებულ მოქალაქეთა სამართალდამრღვევებად ცნობით, ადგილი ექნება საქართველოს კონსტიტუციით გარანტირებული შეკრებისა ...
სასამართლოს მეგობრის მოსაზრება (Amicus curiae) პირობით ვადამდე გათავისუფლების მექანიზმის გამოყენების შესახებ

სასამართლოს მეგობრის მოსაზრება (Amicus curiae) პირობით ვადამდე გათავისუფლების მექანიზმის გამოყენების შესახებ

2022 წლის 31 ოქტომბერს სახალხო დამცველმა თბილისის საქალაქო სასამართლოს სასამართლოს მეგობრის მოსაზრებით (Amicus curiae) პირობით ვადამდე გათავისუფლების მექანიზმის გამოყენების შესახებ მიმართა.
სასამართლოს მეგობრის მოსაზრება (Amicus curiae) პირობით ვადამდე გათავისუფლების მექანიზმის გამოყენების შესახებ

სასამართლოს მეგობრის მოსაზრება (Amicus curiae) პირობით ვადამდე გათავისუფლების მექანიზმის გამოყენების შესახებ

2022 წლის 21 აპრილს სახალხო დამცველმა თბილისის საქალაქო სასამრთლოს სასამართლოს მეგობრის მოსაზრებით (Amicus curiae) პირობით ვადამდე გათავისუფლების მექანიზმის გამოყენების შესახებ მიმართა.
სასამართლოს მეგობრის მოსაზრება (Amicus curiae) პირობით ვადამდე გათავისუფლების მექანიზმის გამოყენების შესახებ

სასამართლოს მეგობრის მოსაზრება (Amicus curiae) პირობით ვადამდე გათავისუფლების მექანიზმის გამოყენების შესახებ

2022 წლის 16 მარტს სახალხო დამცველმა თბილისის საქალაქო სასამართლოს სასამართლოს მეგობრის მოსაზრებით (Amicus curiae) პირობით ვადამდე გათავისუფლების მექანიზმის გამოყენების შესახებ მიმართა.
სასამართლოს მეგობრის (Amicus curiae) მოსაზრება სასჯელის პროპორციულობის პრინციპთან დაკავშირებით

სასამართლოს მეგობრის (Amicus curiae) მოსაზრება სასჯელის პროპორციულობის პრინციპთან დაკავშირებით

2021 წლის 27 ოქტომბერს სახალხო დამცველმა თბილისის სააპელაციო სასამრთლოს სასამართლოს მეგობრის (Amicus curiae) მოსაზრებით სასჯელის პროპორციულობის პრინციპთან დაკავშირებით მიმართა.
სასამართლოს მეგობრის (Amicus curiae) მოსაზრება სამართლიანი სასამართლოს უფლებასთან დაკავშირებით

სასამართლოს მეგობრის (Amicus curiae) მოსაზრება სამართლიანი სასამართლოს უფლებასთან დაკავშირებით

2021 წლის 27 სექტემბერს სახალხო დამცველმა ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს კანონიერების პრინციპის შემადგენელი - ნორმის განჭვრეტადობის (lex certa) - სწორად განმარტების მიზნით სასამართლოს მეგობრის მოსაზრებ ...
სასამართლოს მეგობრის (Amicus curiae) მოსაზრება საქართველოს მოქალაქის ბელარუსიდან ლიბანში ექსტრადიციის დაუშვებლობასთან დაკავშირებით

სასამართლოს მეგობრის (Amicus curiae) მოსაზრება საქართველოს მოქალაქის ბელარუსიდან ლიბანში ექსტრადიციის დაუშვებლობასთან დაკავშირებით

2021 წლის 19 მაისს სახალხო დამცველმა მინსკის საქალაქო სასამართლოს სასამართლოს მეგობრის (Amicus curiae) მოსაზრებით მიმართა და მიუთითა, რომ ბრალდებული საქართველოს მოქალაქის ბელარუსიდან ლიბანის რესპუბლიკ ...
 სასამართლოს მეგობრის (Amicus curiae) მოსაზრება სამართლიანი სასამართლოს უფლებასთან დაკავშირებით

სასამართლოს მეგობრის (Amicus curiae) მოსაზრება სამართლიანი სასამართლოს უფლებასთან დაკავშირებით

2021 წლის 12 აპრილს სახალხო დამცველმა, სამართლიანი სასამართლოს უფლებასთან დაკავშირებით, სასამართლოს მეგობრის (Amicus curiae) მოსაზრებით საქართველოს უზენაეს სასამართლოს მიმართა.
სასამართლოს მეგობრის (Amicus curiae) მოსაზრება ნეიტრალური მტკიცებულებების მნიშვნელობაზე

სასამართლოს მეგობრის (Amicus curiae) მოსაზრება ნეიტრალური მტკიცებულებების მნიშვნელობაზე

2021 წლის 12 აპრილს სახალხო დამცველმა, ნეიტრალური მტკიცებულებების მნიშვნელობაზე, სასამართლოს მეგობრის (Amicus curiae) მოსაზრებით ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მიმართა.
საქართველოს სახალხო დამცველის სასამართლოს მეგობრის მოსაზრება ე. წ. კარტოგრაფების საქმეზე

საქართველოს სახალხო დამცველის სასამართლოს მეგობრის მოსაზრება ე. წ. კარტოგრაფების საქმეზე

2021 წლის 25 თებერვალს სახალხო დამცველმა თბილისის საქალაქო სასამართლოს ე. წ. კარტოგრაფების საქმეზე სასამართლოს მეგობრის (amicus curiae) მოსაზრებით მიმართა. წარდგენილი დოკუმენტი საქმის მასალების 14 ტომ ...
სამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)