დასრულებული კონკურსები (არქივი)

სპეციალური პრევენციული ჯგუფის წევრი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაწესებულებების მონიტორინგის მიმართულებით

სპეციალური პრევენციული ჯგუფის წევრი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაწესებულებების მონიტორინგის მიმართულებით

ვაკანსიის დასახელება: სპეციალური პრევენციული ჯგუფის წევრი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაწესებულებების მონიტორინგის მიმართულებით საკონტაქტო ინფორმაცია: მისამართი: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ...
სპეციალური პრევენციული ჯგუფის წევრი ბავშვზე ზრუნვის, სააღმზრდელო დაწესებულებების, ასევე, არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო და ფსიქიატრიული დაწესებულების  ...

სპეციალური პრევენციული ჯგუფის წევრი ბავშვზე ზრუნვის, სააღმზრდელო დაწესებულებების, ასევე, არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო და ფსიქიატრიული დაწესებულების ...

ვაკანსიის დასახელება:  სპეციალური პრევენციული ჯგუფის წევრი ბავშვზე ზრუნვის, სააღმზრდელო დაწესებულებების, ასევე, არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო და ფსიქიატრიული დაწესებულების მონიტორინგის მიმართულე ...
სპეციალური პრევენციული ჯგუფის წევრი პენიტენციური დაწესებულებების, დაკავებისა და თავისუფლების შეზღუდვის სხვა ადგილების მონიტორინგის მიმართულებით

სპეციალური პრევენციული ჯგუფის წევრი პენიტენციური დაწესებულებების, დაკავებისა და თავისუფლების შეზღუდვის სხვა ადგილების მონიტორინგის მიმართულებით

ვაკანსიის დასახელება: სპეციალური პრევენციული ჯგუფის წევრი პენიტენციური დაწესებულებების, დაკავებისა და თავისუფლების შეზღუდვის სხვა ადგილების მონიტორინგის მიმართულებით საკონტაქტო ინფორმაცია: მისამართი: ...
ჯანდაცვის ექსპერტი

ჯანდაცვის ექსპერტი

    პოზიციის დასახელება ჯანდაცვის ექსპერტი - საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატსა და ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) შორის საგრანტო შეთანხმები ...
სამოქალაქო, პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების დაცვის დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტის შესარჩევი ღია კონკურსი

სამოქალაქო, პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების დაცვის დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტის შესარჩევი ღია კონკურსი

 თანამდებობის დასახელება მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი პოზიციის დასახელება სამოქალაქო, პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების დაც ...
შშმ პირთა უფლებების კონვენციის პოპულარიზაციის, დაცვისა და იმპლემენტაციის მონიტორინგის საკონსულტაციო საბჭოს წევრთა შესარჩევი კონკურსი

შშმ პირთა უფლებების კონვენციის პოპულარიზაციის, დაცვისა და იმპლემენტაციის მონიტორინგის საკონსულტაციო საბჭოს წევრთა შესარჩევი კონკურსი

ვაკანსიის დასახელება: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის პოპულარიზაციის, დაცვისა და იმპლემენტაციის მონიტორინგის საკონსულტაციო საბჭოს მოწვეული წევრი (3 წევრი) მომწოდებელი: სახალხო ...
საფინანსო, ლოჯისტიკის და შრომის უსაფრთხოების დეპარტამენტის უფროსის შესარჩევი ღია კონკურსი

საფინანსო, ლოჯისტიკის და შრომის უსაფრთხოების დეპარტამენტის უფროსის შესარჩევი ღია კონკურსი

 თანამდებობის დასახელება პირველი რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი პოზიციის დასახელება საფინანსო, ლოჯისტიკის და შრომის უსაფრთხოების დეპარტამენტის უფროს ...
იურიდიული დახმარების საბჭოს წევრი

იურიდიული დახმარების საბჭოს წევრი

საკონკურსო პოზიციის დასახელება: იურიდიული დახმარების საბჭოს წევრი საკონკურსო პოზიციის რაოდენობა: 1 საკონკურსო კომისიის საკონტაქტო ინფორმაცია: მისამართ: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი N80. ტელ ...
სამოქალაქო, პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების დაცვის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტის შესარჩევი ღია კონკურსი.

სამოქალაქო, პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების დაცვის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტის შესარჩევი ღია კონკურსი.

 თანამდებობის დასახელება:   მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი პოზიციის დასახელება :   საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის სამო ...
ჯანდაცვის ექსპერტი

ჯანდაცვის ექსპერტი

      პოზიციის დასახელება :   ჯანდაცვის ექსპერტი - საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატსა და ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID ...
ექსპერტი

ექსპერტი

      პოზიციის დასახელება :   ექსპერტი - საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატსა და ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) შორის სა ...
ექსპერტ-იურისტი

ექსპერტ-იურისტი

      პოზიციის დასახელება :   ექსპერტ-იურისტი - საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატში გაეროს ბავშვთა ფონდის მხარდაჭერილი პროექტის „ბავშვზე მორგებული მართლმსა ...
სამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)