წლიური ანგარიშები

პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2023 წლის ანგარიში

პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2023 წლის ანგარიში

წინამდებარე ანგარიშში შეფასებულია   საქართველოში დაკავების, თავისუფლების აღკვეთისა და სხვაგვარად შეზღუდვის ადგილებში ადამიანის უფლებების დაცვის მდგომარეობა, ასევე, სახელმწიფო პოლიტიკა და კან ...
პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2022 წლის ანგარიში

პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2022 წლის ანგარიში

პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2022 წლის ანგარიში არის მნიშვნელოვანი დოკუმენტი საქართველოში დაკავების, თავისუფლების აღკვეთისა და სხვაგვარად შეზღუდვის ადგილებში ადამიანის უფლებების დაცვის მდგომარეობის ...
პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2021 წლის ანგარიში

პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2021 წლის ანგარიში

პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2021 წლის ანგარიშში მიმოვიხილავთ დაკავების, თავისუფლების აღკვეთისა და სხვაგვარად შეზღუდვის ადგილებში ადამიანის უფლებების დაცვის მდგომარეობას, ასევე, შესაბამის სახელმწიფო ...
პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2020 წლის ანგარიში

პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2020 წლის ანგარიში

ახალი კორონავირუსით გამოწვეული პანდემია მნიშვნელოვანი გამოწვევა იყო მთელი მსოფლიოსთვის. სახელმწიფოებს საგანგებო რეჟიმში მოუწიათ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების წესების გამკაცრება და სხვად ...
პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2019 წლის ანგარიში

პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2019 წლის ანგარიში

პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2019 წლის საქმიანობის ანგრიშში ასახულია ქვეყანაში თავისუფლების აღკვეთისა და შეზღუდვის ადგილებში წამებისა და არასათანადო მოპყრობასთან დაკავშირებით არსებული მდგომარეობა. გ ...
პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2018 წლის ანგარიში

პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2018 წლის ანგარიში

ანგარიშში ასახულია ქვეყანაში თავისუფლების აღკვეთისა და შეზღუდვის ადგილებში წამებისა და არასათანადო მოპყრობასთან დაკავშირებით არსებული მდგომარეობა. პენიტენციური სისტემის მიმართულებით შემუშავდა  პე ...
პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ანგარიში 2017

პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ანგარიში 2017

პრევენციის ეროვნული მექანიზმის, როგორც წამების პრევენციის გლობალური სისტემის ნაწილის, ამოცანაა წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობის ან დასჯის რისკფაქტორების გამოვლენ ...
პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ანგარიში 2016

პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ანგარიში 2016

პრევენციის ეროვნული მექანიზმის წლიური ანგარიში მიმოიხილავს დახურული ტიპის დაწესებულებებში, კერძოდ, პენიტენციურ დაწესებულებებში, შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაქვემდებარებულ ორგანოებში, შშმ პირთა პანსიო ...
პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ანგარიში 2015

პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ანგარიში 2015

წინამდებარე ანგარიშში მოცემულია პრევენციის ეროვნული მექანიზმის მიერ 2015 წელს  დახურული ტიპის დაწესებულებებში ადამიანის უფლებების კუთხით არსებული მდგომარეობა. გასულ წელს სპეციალურმა პრევენციულმა ...
პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ანგარიში 2014

პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ანგარიში 2014

წინამდებარე ანგარიშში მოცემულია პრევენციის ეროვნული მექანიზმის მიერ 2014 წელს სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში, პოლიციის განყოფილებებში, დროებითი მოთავსების იზოლატორებში, ფსიქიატრიულ დაწესებულებებსა დ ...
სახალხო დამცველის საერთაშორისო მრჩეველთა საბჭოს წევრთა საჯარო ლექციები

სახალხო დამცველის საერთაშორისო მრჩეველთა საბჭოს წევრთა საჯარო ლექციები

2015 წლის 15 აპრილს, სახალხო დამცველის საერთაშორისო მრჩეველთა საბჭოს წევრებმა თბილისის რამდენიმე უმაღლეს დაწესებულებაში ლექციები ჩაატარეს ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა საკითხებთან დაკავშირებით. ...
ადამიანის უფლებათა მდგომარეობა დახურულ დაწესებულებებში (პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ანგარიში 2013)

ადამიანის უფლებათა მდგომარეობა დახურულ დაწესებულებებში (პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ანგარიში 2013)

წინამდებარე ანგარიში ასახავს საქართველოს სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის მიერ 2013 წელს ჩატარებული მონიტორინგის შედეგებს.
სამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)