რეკომენდაციები.

რეკომენდაცია საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს

რეკომენდაცია საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს

სახალხო დამცველმა "საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ" ორგანული კანონის 21-ე მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტის თანახმად, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ნათია ივანიძის გათავისუფლების საქმის შესწა ...
რეკომენდაცია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრს

რეკომენდაცია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრს

„საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 21-ე მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს ოკუ ...
რეკომენდაცია ნაძალადევის რაიონის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელს

რეკომენდაცია ნაძალადევის რაიონის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელს

„საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 21–ე მუხლის „დ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, საქართველოს სახალხო დამცველმა უჩა ნანუაშვილმა სოციალურად დაუც ...
რეკომენდაცია საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილების თაობაზე

რეკომენდაცია საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილების თაობაზე

გარდაბნის რაიონში, ვაზიანის სამხედრო დასახლება, N8 კორპუსში მცხოვრები დევნილი ოჯახების მძიმე სოციალურ–ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით, „სახალხო დამცველის შესახებ“ საქართველო ...
რეკომენდაცია საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით

რეკომენდაცია საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით

„სახალხო დამცველის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 21–ე მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს ოკუპირებუ ...
სახალხო დამცველის რეკომენდაცია შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით

სახალხო დამცველის რეკომენდაცია შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით

„საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 21–ე მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა საქართველო ...
სახალხო დამცველის რეკომენდაცია მთავარ პროკურატურას

სახალხო დამცველის რეკომენდაცია მთავარ პროკურატურას

„საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 21–ე მუხლის „ბ“  და „გ“ ქვეპუნქტების შესაბამისად, საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკო ...
სახალხო დამცველის რეკომენდაცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის სახელმწიფო პროგრამების თანაბარი მისაწვდომობის თაობაზე

სახალხო დამცველის რეკომენდაცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის სახელმწიფო პროგრამების თანაბარი მისაწვდომობის თაობაზე

საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრს,  უზრუნველყოს „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2013 წლის სახელ ...
სახალხო დამცველის რეკომენდაცია ფინანსთა მინისტრს

სახალხო დამცველის რეკომენდაცია ფინანსთა მინისტრს

„საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 21-ე მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე,  საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა საქართველო ...
სახალხო დამცველის რეკომენდაცია #19 სასჯელაღსრულების დაწესებულებასთან დაკავშირებით

სახალხო დამცველის რეკომენდაცია #19 სასჯელაღსრულების დაწესებულებასთან დაკავშირებით

,,საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 21-ე მუხლის ,,ბ“ ქვეპუნქტის თანახმად, საქართველოს სახალხო დამცველმა  რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს სასჯელაღსრ ...
სახალხო დამცველის რეკომენდაცია საერთო სასამართლოებს

სახალხო დამცველის რეკომენდაცია საერთო სასამართლოებს

2012 წლის 10 იანვარს საქართველოს სახალხო დამცველის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის ცენტრის წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ თბილისის საქალაქო სასამართლოში, შეზღუდული შესაძლებლობის მქო ...
რეკომენდაცია მთავარ პროკურორს

რეკომენდაცია მთავარ პროკურორს

2012 წლის 5 ოქტომბერს საქართველოს სახალხო დამცველის მოვალეობის შემსრულებელმა რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს მთავარ პროკურორს მსჯავრდებულების ა.შ-ს და კ.კ-ს სხეულის დაზიანებების ფაქტთან დაკავშირებით ...
სამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)