რეკომენდაციები.

სახალხო დამცველის რეკომენდაცია ფინანსთა მინისტრს

სახალხო დამცველის რეკომენდაცია ფინანსთა მინისტრს

„საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 21-ე მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე,  საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა საქართველო ...
სახალხო დამცველის რეკომენდაცია #19 სასჯელაღსრულების დაწესებულებასთან დაკავშირებით

სახალხო დამცველის რეკომენდაცია #19 სასჯელაღსრულების დაწესებულებასთან დაკავშირებით

,,საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 21-ე მუხლის ,,ბ“ ქვეპუნქტის თანახმად, საქართველოს სახალხო დამცველმა  რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს სასჯელაღსრ ...
სახალხო დამცველის რეკომენდაცია საერთო სასამართლოებს

სახალხო დამცველის რეკომენდაცია საერთო სასამართლოებს

2012 წლის 10 იანვარს საქართველოს სახალხო დამცველის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის ცენტრის წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ თბილისის საქალაქო სასამართლოში, შეზღუდული შესაძლებლობის მქო ...
რეკომენდაცია მთავარ პროკურორს

რეკომენდაცია მთავარ პროკურორს

2012 წლის 5 ოქტომბერს საქართველოს სახალხო დამცველის მოვალეობის შემსრულებელმა რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს მთავარ პროკურორს მსჯავრდებულების ა.შ-ს და კ.კ-ს სხეულის დაზიანებების ფაქტთან დაკავშირებით ...
სახალხო დამცველის რეკომენდაცია პრემიერ-მინისტრს

სახალხო დამცველის რეკომენდაცია პრემიერ-მინისტრს

საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის მნიშვნელობის გათვალისწინებით, გადაიხედოს სოციალური დახმარებების სისტემის მომწესრიგე ...
სახალხო დამცველის რეკომენდაცია შინაგან საქმეთა მინისტრს

სახალხო დამცველის რეკომენდაცია შინაგან საქმეთა მინისტრს

,,საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 21–ე მუხლის თანახმად, საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს, დაუყოვ ...
სახალხო დამცველის რეკომენდაცია თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერს

სახალხო დამცველის რეკომენდაცია თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერს

„საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 21-ე მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა თვითმმართველი ქა ...
სახალხო დამცველის რეკომენდაცია ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრს

სახალხო დამცველის რეკომენდაცია ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრს

„საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 21–ე მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტის თანახმად, სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს ოკუპირებული ...
სახალხო დამცველის რეკომენდაცია აბაშის მუნიციპალიტეტის გამგებელს

სახალხო დამცველის რეკომენდაცია აბაშის მუნიციპალიტეტის გამგებელს

„საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 21–ე მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა აბაშის მუნი ...
რეკომენდაცია საქართველოს მთავარ პროკურორს მურთაზ ზოდელავას

რეკომენდაცია საქართველოს მთავარ პროკურორს მურთაზ ზოდელავას

„საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 21-ე მუხლის „გ“ ქვეპუნქტის თანახმად, სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს მთავარ პროკურორს, ...
სახალხო დამცველის რეკომენდაცია მთავარ პროკურორს

სახალხო დამცველის რეკომენდაცია მთავარ პროკურორს

საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს მთავარ პროკურორს, დაიწყოს გამოძიება ქსნის #15 დაწესებულების ეგრეთ წოდებულ ახალ ნაწილში პატიმართა უფლებების სავარაუდო მასობრივი დარღვევებ ...
რეკომენდაცია სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრს

რეკომენდაცია სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრს

,,საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 21-ე მუხლის ,,ბ“ ქვეპუნქტის თანახმად, საქართველოს სახალხო დამცველმა გიორგი ტუღუშმა რეკომენდაციით მიმართა სასჯელაღსრულე ...
სამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)