წლიური ანგარიშები

პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2022 წლის ანგარიში

პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2022 წლის ანგარიში არის მნიშვნელოვანი დოკუმენტი საქართველოში დაკავების, თავისუფლების აღკვეთისა და სხვაგვარად შეზღუდვის ადგილებში ადამიანის უფლებების დაცვის მდგომარეობის შესაფასებლად. ანგარიშში მოცემულია ადამიანის უფლებათა დაცვის არსებული მდგომარეობის ყოვლისმომცველი მიმოხილვა, მათ შორის სახელმწიფო პოლიტიკისა და კანონმდებლობის ანალიზი. გარდა ამისა, შეფასებულია წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების შემლახველი მოპყრობის ან სასჯელის წინააღმდეგ კონვენციის ფაკულტატური ოქმით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება. ანგარიშში წარმოდგენილია სპეციალური პრევენციული ჯგუფის მიერ მთელი წლის განმავლობაში განხორციელებული მონიტორინგის ვიზიტების შედეგები, წინა წლის რეკომენდაციების შესრულების შეფასებასთან ერთად.

სამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)