შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დეპარტამენტი

ფსიქიკური ჯანმრთელობა

ფსიქიკური ჯანმრთელობა

მოქალაქე მ. ს.-ს ინფორმაციით, მის შვილს - ი. თ.-ს, ხონის ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში გადაყვანამდე არ ჰქონდა სომატური ჯანმრთელობის პრობლემა, თუმცა მდგომარეობა დაამძიმა ცენტრში მისთვის დანიშნულმა ინექციე ...
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

უსინათლო მოქალაქე მ. ჟ.-ს სურდა საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტით უფასოდ ან/და შეღავათით სარგებლობა,  თუმცა სხვადასხვა უწყებაში განუმარტეს, რომ მას არ შეეძლო დასახელებული უფლებით სარგებლობა და ითხოვ ...
ფსიქიკური ჯანმრთელობა

ფსიქიკური ჯანმრთელობა

შშმ პირთა დეპარტამენტისთვის როგორც 2021 წლის 22 იანვარს, ერთ-ერთი ჰოსპიტალის ფსიქიატრიულ ამბულატორიაში განხორციელებული მონიტორინგის დროს მიღებული ინფორმაციის, ისე ამბულატორიის ექიმ-ფსიქიატრის - ლ. კ. ...
აბილიტაცია-რეაბილიტაცია

აბილიტაცია-რეაბილიტაცია

მ.ბ.-მ განცხადებით მომართა სახალხო დამცველის აპარატს და გვაცნობა, რომ ჰყავს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე შვილი, რომელიც არის 6 წლის და სჭირდება სმენის აპარატი. სმენის სირთულის მქონე ბავშვს აქვს მეტყვ ...
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის განათლების უფლება (ინკლუზიური განათლება)

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის განათლების უფლება (ინკლუზიური განათლება)

საქართველოს სახალხო დამცველს განცხადებით მომართა მოქალაქე მ.ს.-მ, რომელმაც მოგვაწოდა ინფორმაცია მისი დაუნის სინდრომის მქონე შვილის გ.წ.-ს უფლებების სავარაუდო დარღვევის თაობაზე. განმცხადებლის 5 წლის შვ ...
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის განათლების უფლება (ინკლუზიური განათლება)

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის განათლების უფლება (ინკლუზიური განათლება)

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს დაუკავშირდა მოქალაქე შ.დ, რომელმაც მოგვაწოდა ინფორმაცია მისი აუტიზმის სპექტრის მქონე შვილის გ.ბ-ს უფლებების დარღვევის შესახებ ერთ-ერთ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულ ...
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ცხოვრების ადეკვატური სტანდარტი და სოციალური დაცვა

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ცხოვრების ადეკვატური სტანდარტი და სოციალური დაცვა

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატმა საქართველოს სახალხო დამცველის საკუთარი ინიციტივით დაიწყო საქმის შესწავლა, რომელიც ეხებოდა ქ. ბათუმში მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის ი.გ. -ს სოციალ ...
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ცხოვრების ადეკვატური სტანდარტი და სოციალური დაცვა

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ცხოვრების ადეკვატური სტანდარტი და სოციალური დაცვა

მოქალაქე ი.გ.-მ განცხადებით მიმართა სახალხო დამცველს და  მიაწოდა ინფორმაცია მისი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ძმის დ.გ.-ს საჭიროებების თაობაზე. კერძოდ, აღნიშნული პირი განთავსებული იყო ფსიქიატრიუ ...
სამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)