დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში

გენდერული ჭრილი, 2015 წლის IVკვარტალი

გენდერული ჭრილი, 2015 წლის IVკვარტალი

2015 წლის IV კვარტალში, საქარველოს სახალხო დამცველის აპარატში დასაქმებული იყო 143 ადამიანი. აქედან, 50 მამაკაცი, ხოლო 93 ქალი. რაც შეეხება ხელმძღვანელ პოზიციებზე დასაქმებულთა რაოდენობას, სულ ხელმძღვან ...
გენდერული ჭრილი, 2015 წლის II კვარტალი

გენდერული ჭრილი, 2015 წლის II კვარტალი

2015 წლის II კვარტალში, საქარველოს სახალხო დამცველის აპარატში დასაქმებული იყო 118 ადამიანი. აქედან, 40 მამაკაცი, ხოლო 78 ქალი. რაც შეეხება ხელმძღვანელ პოზიციებზე დასაქმებულთა რაოდენობას, სულ ხელმძღვან ...
გენდერული ჭრილი, 2014 წლის , IV კვარტალი

გენდერული ჭრილი, 2014 წლის , IV კვარტალი

2014 წლის IV კვარტალში, საქარველოს სახალხო დამცველის აპარატში დასაქმებული იყო 91 ადამიანი. აქედან, 36 მამაკაცი, ხოლო 55 ქალი. რაც შეეხება ხელმძღვანელ პოზიციებზე დასაქმებულთა რაოდენობას, სულ ხელმძღვანე ...
გენდერული ჭრილი, 2014 წლის , III კვარტალი

გენდერული ჭრილი, 2014 წლის , III კვარტალი

2014 წლის III კვარტალში, საქარველოს სახალხო დამცველის აპარატში დასაქმებული იყო 82 ადამიანი. აქედან, 33 მამაკაცი, ხოლო 49 ქალი. რაც შეეხება ხელმძღვანელ პოზიციებზე დასაქმებულთა რაოდენობას, სულ ხელმძღვან ...
გენდერული ჭრილი, 2014 წლის , II კვარტალი

გენდერული ჭრილი, 2014 წლის , II კვარტალი

2014 წლის II კვარტალში, საქარველოს სახალხო დამცველის აპარატში დასაქმებული იყო 78 ადამიანი. აქედან, 33 მამაკაცი, ხოლო 45 ქალი. რაც შეეხება ხელმძღვანელ პოზიციებზე დასაქმებულთა რაოდენობას, სულ ხელმძღვანე ...
გენდერული ჭრილი, 2014 წლის , I კვარტალი

გენდერული ჭრილი, 2014 წლის , I კვარტალი

2014 წლის I კვარტალში, საქარველოს სახალხო დამცველის აპარატში დასაქმებული იყო 76 ადამიანი. აქედან, 31 მამაკაცი, ხოლო 45 ქალი. რაც შეეხება ხელმძღვანელ პოზიციებზე დასაქმებულთა რაოდენობას, სულ ხელმძღვანელ ...
სამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)