დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში

გენდერული ჭრილი, 2015 წლის II კვარტალი

2015 წლის II კვარტალში, საქარველოს სახალხო დამცველის აპარატში დასაქმებული იყო 118 ადამიანი. აქედან, 40 მამაკაცი, ხოლო 78 ქალი. რაც შეეხება ხელმძღვანელ პოზიციებზე დასაქმებულთა რაოდენობას, სულ ხელმძღვანელ პოზიციაზე დასაქმებული იყო 23 ადამიანი – 9 კაცი და 14 ქალი. დასაქმებულ სპეციალისტთა რაოდენობამ კი შეადგინა 95, საიდანაც დასაქმებულ მამაკაცთა რაოდენობაა 31, ხოლო ქალთა –64.

სამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)