დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში

გენდერული ჭრილი, 2015 წლის IVკვარტალი

2015 წლის IV კვარტალში, საქარველოს სახალხო დამცველის აპარატში დასაქმებული იყო 143 ადამიანი. აქედან, 50 მამაკაცი, ხოლო 93 ქალი. რაც შეეხება ხელმძღვანელ პოზიციებზე დასაქმებულთა რაოდენობას, სულ ხელმძღვანელ პოზიციაზე დასაქმებული იყო 24 ადამიანი – 10 კაცი და 14 ქალი. დასაქმებულ სხვა თანამშრომელთა რაოდენობამ კი შეადგინა 119, საიდანაც დასაქმებულ მამაკაცთა რაოდენობაა 40, ხოლო ქალთა –79.

სამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)