დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში

გენდერული ჭრილი, 2014 წლის , I კვარტალი

2014 წლის I კვარტალში, საქარველოს სახალხო დამცველის აპარატში დასაქმებული იყო 76 ადამიანი. აქედან, 31 მამაკაცი, ხოლო 45 ქალი. რაც შეეხება ხელმძღვანელ პოზიციებზე დასაქმებულთა რაოდენობას, სულ ხელმძღვანელ პოზიციაზე დასაქმებული იყო 15 ადამიანი – 6 კაცი და 9 ქალი. დასაქმებულ სპეციალისტთა რაოდენობამ კი შეადგინა 61, საიდანაც დასაქმებულ მამაკაცთა რაოდენობაა 25, ხოლო ქალთა –36.

სამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)