დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში

გენდერული ჭრილი, 2014 წლის , IV კვარტალი

2014 წლის IV კვარტალში, საქარველოს სახალხო დამცველის აპარატში დასაქმებული იყო 91 ადამიანი. აქედან, 36 მამაკაცი, ხოლო 55 ქალი. რაც შეეხება ხელმძღვანელ პოზიციებზე დასაქმებულთა რაოდენობას, სულ ხელმძღვანელ პოზიციაზე დასაქმებული იყო 18 ადამიანი – 8 კაცი და 10 ქალი. დასაქმებულ სპეციალისტთა რაოდენობამ კი შეადგინა 73, საიდანაც დასაქმებულ მამაკაცთა რაოდენობაა 28, ხოლო ქალთა –45.

სამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)