რეკომენდაციები.

სახალხო დამცველის რეკომენდაცია ს.ბ-ს კანონიერი უფლებებისა და ინტერესების ხელყოფის შესახებ

სახალხო დამცველის რეკომენდაცია ს.ბ-ს კანონიერი უფლებებისა და ინტერესების ხელყოფის შესახებ

2017 წლის 16 აგვისტოს საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთ ...
საქართველოს სახალხო დამცველის რეკომენდაცია მოხელის გათავისუფლების კანონიერებასთან დაკავშირებით

საქართველოს სახალხო დამცველის რეკომენდაცია მოხელის გათავისუფლების კანონიერებასთან დაკავშირებით

2017 წლის 16 აგვისტოს საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს შ.მ.–ს გათავისუფლების კანონიერებასთან დაკავშირებით. სახალხო დამცველისთვის ცნობილი გ ...
სახალხო დამცველის რეკომენდაცია საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ

სახალხო დამცველის რეკომენდაცია საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ

2017 წლის 16 აგვისტოს საქართველოს სახალხო დამცველმა საჯარო ინფორმაციის გაცემასთან დაკავშირებით რეკომენდაციით მიმართა სს „საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდს“. სახალხო დამცველის წინა ...
სახალხო დამცველის რეკომენდაცია ჟ.ტ.-ს დაჯარიმების თაობაზე მიღებული დადგენილების ბათილად ცნობის შესახებ

სახალხო დამცველის რეკომენდაცია ჟ.ტ.-ს დაჯარიმების თაობაზე მიღებული დადგენილების ბათილად ცნობის შესახებ

2017 წლის 16 აგვისტოს საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურს სამშენებლო სამართალდარღვევის საქმის წარმოებისას არსებ ...
სახალხო დამცველმა ოჯახში ძალადობის საქმეებზე არაეფექტური რეაგირების გამო შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეკომენდაციით მიმართა

სახალხო დამცველმა ოჯახში ძალადობის საქმეებზე არაეფექტური რეაგირების გამო შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეკომენდაციით მიმართა

2017 წლის 16 აგვისტოს საქართველოს სახალხო დამცველმა ოჯახში ძალადობის ორ საქმეზე არაეფექტური რეაგირების გამო რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს.  ერთ-ერთი საქმე შეეხება ...
საქართველოს სახალხო დამცველი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის მდგომარეობის გამოსწორებას ითხოვს

საქართველოს სახალხო დამცველი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის მდგომარეობის გამოსწორებას ითხოვს

2017 წლის 16 აგვისტოს საქართველოს სახალხო დამცველმა თბილისში, უზნაძის ქ. N111-ში მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე არსებული მდგომარეობის გამოსწორების მიზნით, კანონით გათვალისწინებული ღონისძიებები ...
სახალხო დამცველის რეკომენდაცია  სსიპ სამტრედიის N 15 საჯარო სკოლის აღსაზრდელთა უფლებრივი მდგომარეობის დაცვისათვის საჭირო ღონისძიებათა შესახებ

სახალხო დამცველის რეკომენდაცია სსიპ სამტრედიის N 15 საჯარო სკოლის აღსაზრდელთა უფლებრივი მდგომარეობის დაცვისათვის საჭირო ღონისძიებათა შესახებ

საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრს  სსიპ სამტრედიის N15 საჯარო სკოლის  აღსაზრდელთა უფლებრივი მდგომარეობის დაცვის შესახებ. რეკ ...
საქართველოს სახალხო დამცველის რეკომენდაცია კერძო სკოლებში ბავშვის მიმართ ძალადობის ფაქტებზე არსებული რეაგირების მექანიზმის არაეფექტურობასთან დაკავშირე ...

საქართველოს სახალხო დამცველის რეკომენდაცია კერძო სკოლებში ბავშვის მიმართ ძალადობის ფაქტებზე არსებული რეაგირების მექანიზმის არაეფექტურობასთან დაკავშირე ...

2017 წლის 16 აგვისტოს, საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრს კერძო სკოლებში ბავშვის მიმართ ძალადობის ფაქტებზე არსებული მექანიზმის არაეფექტ ...
რეკომენდაცია სსიპ თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სამხატვრო აკადემიის რექტორს ჩატარებული კონკურსის კანონიერებასთან დაკავშირებით

რეკომენდაცია სსიპ თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სამხატვრო აკადემიის რექტორს ჩატარებული კონკურსის კანონიერებასთან დაკავშირებით

2017 წლის 3 ივლის ს საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა სსიპ თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სამხატვრო აკადემიის რექტორს და მოითხოვა აკადემიაში ჩატარებული კონკურსის ბათილად ცნობა ...
რეკომენდაცია საქართველოს პრემიერ–მინისტრს მშენებლობის უსაფრთხოების სფეროში წესებისა და ნორმების  რეგლამენტირების შესახებ

რეკომენდაცია საქართველოს პრემიერ–მინისტრს მშენებლობის უსაფრთხოების სფეროში წესებისა და ნორმების რეგლამენტირების შესახებ

2017 წლის 22 ივნისს საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს პრემიერ–მინისტრს სამშენებლო სამუშაოების წარმოებისას უსაფრთხოების მარეგულირებელი წესებისა და ნორმების  რეგ ...
რეკომენდაცია საჯარო სკოლების რესურს-ოთახების საარჩევნო მიზნებისთვის გამოყენების პრაქტიკის აღმოფხვრის შესახებ

რეკომენდაცია საჯარო სკოლების რესურს-ოთახების საარჩევნო მიზნებისთვის გამოყენების პრაქტიკის აღმოფხვრის შესახებ

2017 წლის 20 ივნისს, საქართველოს სახალხო დამცველმა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიმართა რეკომენდაციით საჯარო სკოლების რესურს-ოთახების საარჩევნო მიზნებისთვის გამოყენების პრაქტიკის ...
სახალხო დამცველმა „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ წინააღმდეგ პროფესიული კავშირის წევრობის ნიშნით პირდაპირი დისკრიმინაცია დაადგინა

სახალხო დამცველმა „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ წინააღმდეგ პროფესიული კავშირის წევრობის ნიშნით პირდაპირი დისკრიმინაცია დაადგინა

2017 წლის 31 მაისს საქართველოს სახალხო დამცველმა სსიპ „საზოგადოებრივ მაუწყებელს“ ლ.მ.-ს მიმართ პროფესიული კავშირის წევრობის ნიშნით პირდაპირი დისკრიმინაციის დადგენის შესახებ რეკომენდაციით მ ...
სამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)