სპეციალური ანგარიშები.

პატიმრების მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოების პრაქტიკა საქართველოში

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატმა შეისწავლა საქართველოს პენიტენციურ სისტემაში პატიმრების მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოების პრაქტიკა, მარეგულირებელი ნორმატიული ბაზა და წინამდებარე სპეციალურ ანგარიშში ასახა გამოვლენილი პრაქტიკული და საკანონმდებლო ხარვეზები.

სახალხო დამცველს მიაჩნია, რომ დასახელებული პრობლემების აღმოსაფხვრელად სახელმწიფომ დროულად უნდა გადადგას ეფექტიანი ნაბიჯები და იზრუნოს როგორც კანონმდებლობის დასახვეწად, ისე პრაქტიკის გასაუმჯობესებლად. ამ მიზნით სახალხო დამცველმა კონკრეტული რეკომენდაციებით მიმართა საქართველოს პარლამენტსა და საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს.

სამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)