ბროშურები /სახელმძღვანელოები

პრაქტიკული სახელმძღვანელო სექსუალური შევიწროების შესახებ

პრაქტიკული სახელმძღვანელო სექსუალური შევიწროების შესახებ

სახალხო დამცველის აპარატმა მოამზადა პრაქტიკული სახელმძღვანელო, სადაც თავმოყრილია სექსუალურ შევიწროებასთან დაკავშირებული კომპლექსური საკითხები. დოკუმენტის მიზანია სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებს დაეხ ...
ადრეულ ასაკში ქორწინების პრევენციისათვის

ადრეულ ასაკში ქორწინების პრევენციისათვის

ადრეულ ასაკში ქორწინება არის რეგისტრირებული ან არარეგისტრირებული კავშირი ორ ადამიანს შორის, რომელთაგან ერთ–ერთს ჯერ არ მიუღწევია სრულწლოვანების ასაკისთვის. ადრეულ ასაკში ქორწინება არღვევს ბავშვი ...
სახელმძღვანელო ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე რეაგირებისთვის

სახელმძღვანელო ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე რეაგირებისთვის

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი მრავალი წლის მანძილზე სწავლობდა ოჯახში ძალადობის შემთხვევებს და რა თქმა უნდა, მომავალშიც განაგრძობსამ თემაზე მუშაობას. სწორედ გამოცდილებამ დაგვანახა, რომ საჭიროა ...
გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტი ქალთა (ადამიანის) უფლებების დასაცავად

გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტი ქალთა (ადამიანის) უფლებების დასაცავად

 ქალთა უფლებების დაცვა და გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა საქართველოს სახალხო დამცველის ერთერთ უმნიშვნელოვანეს მიზანს წარმოადგენს, რომლის უზრუნველსაყოფად 2013 წლის 15 მაისიდან შექმნილია გენდერუ ...
სამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)