წინადადებები.

წინადადება ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის პროცედურების ეფექტურ განხორციელებასთან დაკავშირებით

2015 წლის 23 იანვარს საქართველოს სახალხო დამცველმა წინადადებით მიმართა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს ბავშვზე ძალადობის შემთხვევების შესწავლის დროს, კანონით დადგენილი პროცედურების სრული დაცვის უზრუნველსაყოფად, ზედამხედველობა გაუწიოს მის დაქვემდებარებაში არსებულ პასუხისმგებელ სტრუქტურებს, ასევე უზრუნველყოს მათთვის დამატებითი ინსტრუქციის მიწოდება, რათა ყველა არასრულწლოვანმა შეძლოს სათანადო ზრუნვისა და კანონით გათვალისწინებული სერვისების მიღება.

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტმა შეისწავლა არასრულწლოვან გოგონათა ადრეულ ასაკში ქორწინებისა და მოტაცების რამდენიმე შემთხვევა, რა დროსაც ბავშვთა ინტერესებისა და კანონით მინიჭებული უფლებების დარღვევის ტენდენცია გამოიკვეთა.

2014 წლის მანძილზე ადრეულ ასაკში ქორწინების თაობაზე შესწავლილი საქმეებიდან 4 შემთხვევის დროს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ვალდებული იყო შემთხვევის შესახებ ეცნობებინა სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოსთვის, თუმცა არ მიუმართავს და სოციალური მომსახურების სააგენტოს შესაბამის სამსახურებისთვის ფაქტების შესახებ მხოლოდ სახალხო დამცველის აპარატის მიერ მიწოდებული ინფორმაციის შედეგად ხდებოდა ცნობილი.

სამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)