შესყიდვები და პრივატიზება

შესყიდვები და პრივატიზება 2014

1. სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა
იხილეთდეტალურად

1.1 სახელმწიფო შესყიდვების წლიურ გეგმაში შესული ცვლილებები. 2014 წელის 9 თვის მონაცემები.
იხილეთ დეტალურად

2. ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ
იხილეთდეტალურად

3. ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ
იხილეთდეტალურად

4. შესყიდვების წლიური გეგმა 4 კვარტალი
იხილეთ დეტალურად

4.2 ინფორმაცია 2014 წლის წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ (IV კვარტალი)
იხილეთ დეტალურადსამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)