სასამართლოს მეგობრის მოსაზრება.

სასამართლოს მეგობრის (Amicus curiae) მოსაზრება სამართლიანი სასამართლოს უფლებასთან დაკავშირებით

2021 წლის 27 სექტემბერს სახალხო დამცველმა ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს კანონიერების პრინციპის შემადგენელი - ნორმის განჭვრეტადობის (lex certa) - სწორად განმარტების მიზნით სასამართლოს მეგობრის მოსაზრებით მიმართა.

სამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)