საქმიანობის ანგარიშები

სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების დეპარტამენტის საქმიანობის 2019 წლის ანგარიში

დოკუმენტი ასახავს სახალხო დამცველის აპარატის სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების დეპარტამენტის საქმიანობის 2019 წლის ანგარიშს. ანგარიშში წარმოდგენილია დეპარტამენტის მიერ 2019 წელს განხორციელებული აქტივობებისა და მიღწეული შედეგების შესახებ ინფორმაცია. დოკუმენტი ასევე მიზნად ისახავს წარმოაჩინოს ის სისტემური ხარვეზები თუ ინდივიდუალური უფლებადარღვევები, რომლებიც სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სფეროში 2019 წელს გამოვლინდა.

სამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)