საერთაშორისო ორგანიზაციები

თანასწორობის ორგანოების ევროპული ქსელი (Equinet)

თანასწორობის ორგანოების ევროპული ქსელი აერთიანებს 45 ორგანიზაციას 33 ევროპული ქვეყნიდან, რომლებიც უფლებამოსილი არიან ებრძოლონ დისკრიმინაციას ასაკის, სქესის, შეზღუდული უნარის, სექსუალური ორიენტაციის, რასის ან ეთნიკური წარმომავლობის, რელიგიის ან რწმენის საფუძველზე.

თანასწორობის ორგანოების ევროპული ქსელი ხელს უწყობს თანასწორობას ევროპაში, თანასწორობის ეროვნული ორგანოების საქმიანობის მხარდაჭერით. ქსელის მიზანია უზრუნველყოს თანასწორობის ორგანოების, როგორც თანასწორი საზოგადოებების უზრუნველყოფის მნიშვნელოვანი კატალიზატორების, დამოუკიდებლობა და ეფექტურობა.

სამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)