მიმდინარე პროექტები

სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და უფლებები

პროექტის სახელწოდება: ,,სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და უფლებები“
დაფინანსების წყარო: გაეროს მოსახლეობის ფონდი
პროექტის სტატუსი: მიმდინარე
პროექტის ხანგრძლივობა: 24/04/2017 - 29/12/2019

პროექტის მიზანი: სერვისის მიმწოდებელი ორგანიზაციების როლისა და შესაძლებლობების გაძლიერება სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების საკითხებთან მიმართებით.

პროექტის საქმიანობები: პროექტი გულისხმობს მონიტორინგის განხორციელებას სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების კუთხით, აგრეთვე ადგილობრივი კონსულტანტის აყვანას და საკითხის სიღრმისეულ კვლევას

პროექტის საკონტაქტო პირები:

ანა ილურიძე, გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
ელენე ქაიხოსროშვილი, პროექტის კოორდინატორი
ეკატერინე სხილაძე, სახალხო დამცველის მოადგილე

სამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)