განცხადების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა

განცხადების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა - 2013

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატში საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე და მე-40 მუხლების შესაბამისად განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა 2013 წლის ბოლო კვარტლის მიხედვით.

მოთხოვნილი საჯარო ინფორმაციის სტატისტიკა 2013

სამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)