განხორციელებული პროექტები

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, ეთნიკური უმცირესობების შესახებ ცნობადობის ამაღლების პოპულარიზაცია/ფოკუს ჯგუფის კვლევა

პროექტის სახელწოდება: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, ეთნიკური უმცირესობების შესახებ ცნობადობის ამაღლების პოპულარიზაცია /ფოკუს ჯგუფის კვლევა

დაფინანსების წყარო: გაეროს განვითარების პროგრამა

პროექტის სტატუსი: დასრულებული

პროექტის ხანგრძლივობა:2014 წლის ოქტომბერი - 2015 წლის იანვარი

პროექტის მიზანი:
რეგიონებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ეროვნული უმცირესობის მონიტორინგი.

პროექტის საქმიანობები:
პროექტის ფარგლებში შეზღუდული შესაძლებლობის პირების უფლებების დაცვის ცენტრმა ჩაატარა რეგიონებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ეროვნული უმცირესობის მონიტორინგი; შეიმუშავა, დაბეჭდა და საქართველოს ტერიტორიაზე გაავრცელა საინფორმაციო ბროშურები და პოსტერები. პროექტის დასასრულს ჩაატარა კვლევის შედეგების პრეზენტაცია.

სამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)