განხორციელებული პროექტები

სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში სახალხო დამცველის წარმომადგენლობის მხარდაჭერის პროექტი

პროექტის სახელწოდება: „მართლმსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და კანონის უზენაესობა, სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში სახალხო დამცველის წარმომადგენლობის გაძლიერების გზით“

დაფინანსების წყარო: ბულგარეთის რესპუბლიკის მთავრობა

პროექტის სტატუსი: დასრულებული

პროექტის ხანგრძლივობა:2014 წლის ივნისი - დეკემბერი

პროექტის მიზანი: სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში სახალხო დამცველის წარმომადგენლობის გაძლიერება და ადამიანის უფლებებთან და თავისუფლებებთან დაკავშირებით ადგილობრივი მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება.

პროექტის საქმიანობები:
პროექტის ფარგლებში, სახალხო დამცველის წარმომადგენლებმა გამართეს რეგულარული გასვლითი საინფორმაციო შეხვედრები სამეგრელო-ზემო სვანეთის სხვადასხვა რაიონებსა და სოფლებში, რა დროსაც, მოსახლეობას საშუალება მიეცა ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტებთან დაკავშირებით, განცხადებით ან საჩივრით მიემართა სახალხო დამცველისთვის. ამავე მიზნით, სხვადასხვა რაიონიდან შეირჩა სახალხო დამცველის 3 საკონტაქტო პირი. ასევე ჩატარდა ტრენინგები სტუდენტებისთვის და რეგიონული მედიის წარმომადგენლებისთვის.

სამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)