დასაქმებულთა რაოდენობა, მათ შორის, გენდერულ ჭრილში

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის თანამშრომელთა რაოდენობა 2023 წლის პირველი თებერვლის მდგომარეობით

1. 2023 წლის პირველი თებერვლის მდგომარეობით საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატში საშტატო განრიგით დამტკიცებულია 123 საშტატო ერთეული. აქედან ვაკანტური პოზიცია არის - 20. შესაბამისად,საშტატო ერთეულზე 103 თანამშრომელია დასაქმებული.
გენდერული ჭრილის კუთხით, საშტატო განრიგზე დასაქმებულ 103 თანამშრომლიდან ქალი არის 72 , ხოლო კაცი - 31

2. 2023 წლის პირველი თებერვლის მდგომარეობით საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატში შრომითი ხელშეკრულებით (ბიუჯეტის და საგრანტო პროექტის ფარგლებში) დასაქმებულია 33 თანამშრომელი. აქედან, ქალი არის 18, ხოლო კაცი - 15

3. საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატში საშტატო განრიგზე და შრომითი ხელშეკრულებით სულ დასაქმებულია 136 თანამშრომელი. აქედან, ქალი არის 90, ხოლო კაცი - 46

სამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)