ბროშურები და ბუკლეტები.

გადაადგილების თავისუფლება

საქართველოს ტერიტორიაზე თავისუფალი გადაადგილების უფლება ვრცელდება ყველა პირზე, ვინც კანონიერად იმყოფება საქართველოში, მიუხედავად იმისა, არის თუ არა იგი საქართველოს მოქალაქე. სწორედ აღნიშნულზე მიუთითებს საქართველოს კონსტიტუციის 22-ე მუხლში გამოყენებული ტერმინი „ყველა“. ამდენად, თავისუფალი მიმოსვლისა და საცხოვრებელი ადგილის თავისუფალი არჩევის უფლება უზრუნველყოფილია ნებისმიერი პირისათვის, მისი მოქალაქეობრივი სტატუსის მიუხედავად.

მიმაგრებული ფაილები

სამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)