სასამართლოს მეგობრის მოსაზრება

სასამართლოს მეგობრის (Amicus curiae) მოსაზრება მსჯავრდებულის კანონიერი ნდობის შესახებ

2021 წლის 11 თებერვალს სახალხო დამცველმა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სასამართლოს მეგობრის (Amicus curiae) მოსაზრებით მიმართა და განმარტა კანონიერი ნდობის პრინციპი, რომელიც საფუძვლად დაედო სასჯელის მოხდისგან ვადაზე ადრე გათავისუფლებული (სასჯელის მოუხდელი ნაწილი შეეცვალა უფრო მსუბუქი სახის სასჯელით) მსჯავრდებულის ქცევას.

სამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)