ანგარიშები

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ გაეროს კონვენციის მე-6 მუხლის იმპლემენტაცია: არსებული გამოწვევები და პერსპექტივები

წინამდებარე დოკუმენტი ასახავს 2014 წლის თებერვალ-სექტემბრის თვეში საქართველოს სახალხო დამცველის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის ცენტრის მიერ გაეროს ერთობლივი პროგრამა „გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობისთვის საქართველოში“ - საქართველოს სახალხო დამცველის გაძლიერების პროექტის ფარგლებში განხორციელებული საქმიანობის ანგარიშს.
პროექტის ძირითად მიზანს წარმოადგენდა მცირემასშტაბიანი კვლევის შემუშავება თემაზე: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ გაეროს კონვენციის მე-6 მუხლის იმპლემენტაცია - არსებული გამოწვევები და პერსპექტივები.

პროექტი განხორციელდა ქვეყნის ოთხ რეგიონში: კახეთი, სამეგრელო, იმერეთი, მცხეთა-მთიანეთი.

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ გაეროს კონვენციის მე-6 მუხლის იმპლემენტაცია: არსებული გამოწვევები და პერსპექტივები

სამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)