ანგარიშები

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის მონიტორინგი - 2013

წინამდებარე კვლევა ასახავს 2012 წლის 13 აგვისტოდან - 29 ოქტომბრამდე გაეროს განვითარების პროგრამის მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობისა და ადამიანის უფლებების დაცვის პროგრამის მიერ, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრის გაძლიერების კომპონენტის ფარგლებში, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის მონიტორინგის შედეგებს.

მონიტორინგის ფორმით განხორციელებული მცირემასშტაბიანი კვლევის მიზანს წარმოადგენდა სხვადასხვა სახელმწიფო უწყების მიერ სახელმწიფო პროგრამების წარმოადგენდა სხვადასხვა სახელმწიფო უწყების მიერ სახელმწიფო პროგრამების ბების დაცვაზე ზედამხედველობა; იმის შეფასება, თუ რამდენად უზრუნველყოფილია ქვეყნის დანარჩენი მოსახლეობის მსგავსად ამ პროგრამებში შეზღუდული შესაძლე ბლობის მქონე პირთა ჩართულობა; აქვს თუ არა ადგილი დისკრიმინაციას სასტარტო პირობების განსხვავებულობის გამო; აგრეთვე, მიზნად იყო დასახული ამ პროგრამების შესახებ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ინფორმირებულობისა და ხელმისაწვდომობის კვლევა და ამ პროგრამებით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სარგებლობის პრაქტიკის ანალიზი.

სამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)