ანგარიშები

სახელმწიფო პროგრამების მონიტორინგი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის მიზნით ჩართვითი მიდგომის მხარდასაჭერად

კვლევა ასახავს გაეროს განვითარების პროგრამის, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობისა და ადამიანის უფლებების დაცვის პროგრამის – საქართველოს სახალხო დამცველის გაძლიერების პროექტის, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრის გაძლიერების კომპონენტის ფარგლებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის მონიტორინგის შედეგებს.

მონიტორინგის ფორმით განხორციელებული მცირემასშტაბიანი კვლევის მიზანს წარმოადგენდა სხვადასხვა სახელმწიფო უწყების მიერ სახელმწიფო პროგრამების განხორციელების პროცესში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვაზე ზედამხედველობა.

განხორციელდა შემდეგი სახელმწიფო პროგრამების მონიტორინგი: ჯანმრთელობის დაზღვევა, სოფლის ექიმი, პროფესიული განათლება, გარემოს ხელმისაწვდომობა.

სამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)