Քաղաքացիների սպասարկման վարչություն

Վարչության պետ՝ Միխայիլ Մինդաձե

Վարչությունը Վրաստանի Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի առաջին կառուցվածքային ստորաբաժանումն է: Իր գործառույթներն իրականացնելիս՝ Վարչությունը գործում է Վրաստանի Մարդու իրավունքների պաշտպանի անունից:

Վարչության նպատակն է.

Համակարգել Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի կողմից շահագրգիռ անձանց ընդունելու և բարձրորակ խորհրդատվություններ տրամադրելու հարցում:

Վրաստանի Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի Քաղաքացիների սպասարկման վարչության հիմնական խնդիրներն են.

 • Շահագրգիռ անձանց գրասենյակում ընդունելիս և թեժ գծի շրջանակներում՝ բարձրորակ ծառայությունների մատուցում,
 • Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի իրավասության շրջանակներում իրավաբանական խորհրդատվություն տրամադրելը,
 • Քաղաքացիներին տեղեկացնել Մարդու իրավունքների պաշտպանի մանդատի մասին,
 • Գրասենյակայի փաստաթղթաշրջանառության ապահովում

Վարչության գործառույթներն են.

 • Գրասենյակի փաստաթղթաշրջանառության կարգավորում, մեթոդական ցուցումների մշակում և կատարման վերահսկողություն,
 • Գրասենյակի սիտղոսային (պետական զինանշանով) ձեւաթուղթերի գրանցում,
 • Գործի կառավարման շրջանակներում ավարտված փաստաթղթերի գրանցում, մշակում և հանձնում արխիվ` համաձայն գործող կանոնների,
 • Գրասենյակի արխիվի արտադրության ապահովում,
 • Այլ գործառույթներ իրականացում, որոնք ինքնին բխում են վարչության գործունեության առանձնահատկություններից:

Վրաստանի Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակում այդ գործառույթների կատարման ընթացքում ընդունում, իրազեկում, խորհրդատվություն և բարձրորակ ծառայություններ մատուցում,

 • Վրաստանի Մարդու իրավունքների պաշտպանի իրավասության բացատրությունը շահագրգիռ անձանց համար,
 • Վրաստանի Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի թեժ գծի սահուն, անխափան գործունեության ապահովում,
 • Թեժ գծով հաստատված դեպքերի ծանրության գնահատումը և արձագանքման պլանավորումը, ժամանակին դեպքի վայր հասնելու կազմակերպումը,
 • ենթադրյալ իրավախախտման վայր՝ անհրաժեշտության դեպքում շարժական խմբի այց իրականացնել, հայտնաբերել ամբողջական տեղեկատվություն և շահագրգիռ կողմերին առավելագույն աջակցություն ցուցաբերել` իրենց լիազորությունների և մանդատի շրջանակներում,
 • Շահագրգիռ կողմերի համակարգում և մուտքային զանգերի բաշխում գրասենյակի համապատասխան կառուցվածքային ստորաբաժանումներին,
 • Կատարել այլ գործառույթներ, որոնք ինքնին բխում են վարչության գործունեության առանձնահատկություններից:

Քսանչորս ժամյա ռեժիմով, ներառյալ հանգստյան և տոնական օրերը՝ գործում է թեժ գիծ. 14 81: Դրա նպատակն է ստանալ պետական (հասարակական) հաստատությունների/մարմինների կողմից մարդու իրավունքների և ազատությունների ենթադրյալ խախտումների մասին հաղորդումները, մասնավորապես՝ խոշտանգումների և դաժան, անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի մասին, Ներդնել արձագանքման արդյունավետ մեխանիզմ և խթանել դրա գործունեությունը:

Աշխատում է շուրջօրյա ռեժիմով՝ ներառյալ ոչ աշխատանքային օրերը և ժամերը
թեժ գիծ: 1481 (24/7)