Երրորդ անձանց մասնակցությունը գործի քննության գործընթացին

Գործի քննության գործընթացում երրորդ կողմի ներգրավում

Եթե դուք կազմակերպություն, հաստատություն կամ միություն եք, որի գործունեության ոլորտը ներառում է անձանց նկատմամբ խտրականությունից պաշտպանություն, և ցանկանում եք ներգրավվել Մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից գործի քննության գործընթացին՝ որպես երրորդ անձ` համաձայն «Խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին» օրենքի 11-րդ հոդվածի առաջին պարբերության, խնդրում ենք ներբեռնեք ստորև ներկայացված հայտի ձևը, լրացրեք այն, տպեք և ստորագրած ուղարկեք հետևյալ հասցեով:

Կցած ֆայլեր

Աշխատում է շուրջօրյա ռեժիմով՝ ներառյալ ոչ աշխատանքային օրերը և ժամերը
թեժ գիծ: 1481 (24/7)