Տեղեկատվություն

Հանրային պաշտպանը Եվրոպայի սոցիալական խարտիայի շրջանակներում պատրաստված պետական զեկույցի վերաբերյալ մեկնաբանություններ է ներկայացրել

2022 թվականի հունիսի 30-ին Վրաստանի Ժողովրդական պաշտպանը Սոցիալական իրավունքների եվրոպական կոմիտեին է ներկայացրել մեկնաբանություններ (գրավոր ներդրում) Եվրոպական սոցիալական խարտիայի իրականացման վերաբերյալ Վրաստանի իշխանությունների 15-րդ ազգային զեկույցի վերաբերյալ։

Վրաստանի իշխանությունների 15-րդ ազգային զեկույցը վերաբերում է Եվրոպայի սոցիալական խարտիայի 3-րդ թեմատիկ խմբին աշխատանքային իրավունքներին։ Զեկույցում, մասնավորապես, քննարկվում են հետևյալ իրավունքների ապահովմանն ուղղված միջոցառումները.

  • Աշխատանքային պայմաններ
  • Արդար փոխհատուցում աշխատանքի դիմաց
  • Կազմակերպվելու իրավունք
  • Կոլեկտիվ բանակցությունների վարում
  • Տեղեկատվության ստացում և խորհրդատվություն
  • Մասնակցություն աշխատանքային պայմանների և աշխատանքային միջավայրի որոշմանը և բարելավում
  • Աշխատանքի մեջ արժանապատվության իրավունք
  • Աշխատանքային հիմնարկներում աշխատող-սպասարկողների ներկայացուցիչների պաշտպանության և համապատասխան միջոցներով զինելու իրավունք
  • Կոլեկտիվ աշխատանքից ազատման ընթացակարգերի դեպքում տեղեկատվության և խորհրդատվության իրավունք

Ժողովրդական պաշտպանի մեկնաբանությունները այլընտրանքային են գնահատում իշխանությունների ձեռնարկած միջոցառումները վերոնշյալ որոշ իրավունքների ապահովման ուղղությամբ։ Նաև պատասխանում է Սոցիալական իրավունքների եվրոպական կոմիտեի կողմից Խարտիայի անդամ երկրներին առաջադրված որոշ հարցերի՝ կապված Խարտիայի կողմից պաշտպանված վերոհիշյալ իրավունքների հետ:

Եվրոպայի սոցիալական խարտիան Եվրոպայի խորհրդի պայմանագիր է, որը երաշխավորում է հիմնարար սոցիալական և տնտեսական իրավունքները: Խարտիայում ամրագրված իրավունքները վերաբերում են յուրաքանչյուր մարդու առօրյա կյանքում և կապված են աշխատանքի, բնակարանի, առողջության, կրթության, սոցիալական պաշտպանության և բարեկեցության հետ:

Եվրոպայի սոցիալական խարտիայի կատարման վերաբերյալ հաշվետվություն ներկայացնելու կարգի համաձայն՝ անդամ երկրները տարեկան հաշվետվություն են ներկայացնում Սոցիալական իրավունքների եվրոպական կոմիտեին՝ պետության գործունեության վերաբերյալ: Խարտիան բաժանված է չորս թեմատիկ մասերի, և յուրաքանչյուր հաշվետու տարի ներառում է որոշակի ուղղության իրավունքները: Սոցիալական իրավունքների եվրոպական կոմիտեն այս տարի կուսումնասիրի պետությունների կողմից ներկայացված ազգային զեկույցները աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության հարցերի վերաբերյալ, Սոցիալական խարտիայի դրույթների կատարման վերաբերյալ և եզրակացություններ կհրապարակի, որտեղ կգնահատի պետության պարտավորությունների կատարումը:

Աշխատում է շուրջօրյա ռեժիմով՝ ներառյալ ոչ աշխատանքային օրերը և ժամերը
թեժ գիծ: 1481 (24/7)