Առաջարկներ

Առաջարկություն հանրակրթական կարգավորիչ փաստաթղթերում, հակամարտությունների զգայուն ուսուցման և խաղաղության մասին կրթության պատշաճ արտացոլման մասին

2021 թվականի հունիսի 29-ին, Ժողովրդական պաշտպանը առաջարկությամբ դիմել է կրթության և գիտության նախարարին, ընդհանուր կրթության բազային և միջնակարգ աստիճանների դասագրքերի վերանայման բովանդակային չափանիշների, ինչպես նաև ուսուցիչների մասնագիտական չափանիշների հաստատման մասին հրամանում, մանկավարժների նկատմամբ հակամարտությունների զգայուն ուսուցման և խաղաղության մշակույթի ձևավորման համար անհրաժեշտ գիտելիք / հմտությունների արտացոլման մասին:

Ժողովրդական պաշտպանի գրասենյակի, Մարդու իրավունքների ուսուցման վարչությունը, ուսումնասիրել է այս չափանիշներն ու ստանդարտները և պարզել, որ դրանում պատշաճ կերպով ներդրված չեն հակամարտությունների խաղաղ փոխակերպմանը և խաղաղության մշակույթին նպաստող դրույթները, որը նվազ արդյունավետ է դարձնում ընդհանուր կրթության մասնաբաժինը, երկրի սահմանադրությամբ և պետության ռազմավարական փաստաթղթերով հայտարարված նպատակներին հասնելը, տարածքային ամբողջականության խաղաղ ճանապարհով կարգավորման, վստահության վերականգնման և հաշտեցման մասին:

Աշխատում է շուրջօրյա ռեժիմով՝ ներառյալ ոչ աշխատանքային օրերը և ժամերը
թեժ գիծ: 1481 (24/7)