Արեւմտյան Վրաստանի բաժանմունք

Արեւմտյան Վրաստանի վարչություն

Արևմտյան Վրաստանում վարչությունն իրենից ներկայացնում է Մարդու իրավունքների պաշտպանի վարչության առաջին կառուցվածքային ստորաբաժանումը։ Իր գործառույթներն իրականացնելիս՝ վարչությունը գործում է Վրաստանի Մարդու իրավունքների պաշտպանի անունից։ Վարչությունը հաշվետու է Վրաստանի Մարդու իրավունքների պաշտպանին և Մարդու իրավունքների պաշտպանի տեղակալին, որոնք իրականացնում են դրա նկատմամբ պաշտոնական վերահսկողությունը՝ օրենքով սահմանված կանոններին համապատասխան:

Արևմտյան Վրաստանի վարչության նպատակն է ապահովել մարդու իրավունքների խախտումների ակտիվ հայտնաբերում, որպեսզի նպաստել Մարդու իրավունքների պաշտպանի մանդատի արդյունավետ իրականացմանը:

Արեւմտյան վարչության գործառույթները

  • Տեղեկատվական ալիքների ստեղծում և խթանում մարդու իրավունքների խախտումների ակտիվ հայտնաբերման համար,
  • Անհատական և համակարգային խախտումների հայտնաբերում և փաստաթղթավորում,
  • Համակարգային խախտումների և խնդիրների լուծման քարոզչություն,
  • Գոյություն ունեցող պրակտիկայի նախնական հայտնաբերման մեթոդաբանության մշակում և ամփոփում;
  • Վարչակազմի միջոցով նպաստել Վրաստանի Մարդու իրավունքների պաշտպանի վարչակազմի համապատասխան կառուցվածքային ստորաբաժանումների գործունեությանը, ներառյալ` շրջանի քրեակատարողական հիմնարկների այցելությունները, ժամանակավոր պահման մեկուսարանները և այլ տիպի հաստատությունները, տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ հանդիպումները և շահառուների հետ շփումը:
  • Կրթական գործունեություն Մարդու իրավունքների և ազատությունների իրականացման ոլորտում,
  • Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի մարզային գրասենյակում ստացված՝ գործի հետ կապված նամակագրության, դիմումների/բողոքնորի և այլ փաստաթղթերի գրանցում գործերի կառավարման էլեկտրոնային համակարգում,
  • Մարդու իրավունքների պաշտպանի տարածքային գրասենյակում շահագրգիռ անձանց ընդունում, իրավաբանական խորհրդատվության տրամադրում և տեղեկացում Մարդու իրավունքների պաշտպանի մանդատի մասին,
  • Պետական և ոչ պետական մարմինների հետ հանդիպումների անցկացում, այդ մարմինների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ, Մարդու իրավունքների պաշտպանի վարչակազմի գործունեության հետ կապված հարցերի շուրջ,
  • Կատարել այլ գործառույթներ, որոնք ինքնին բխում են վարչության գործունեության առանձնահատկություններից:

Արեւմտյան Վրաստանի վարչության գործողությունների տարածքը տարածվում է հետևյալ տարածքների վրա. ա) Իմերեթի, բ) Ռաչա-Լեչխումի և Քվեմո Սվանեթի, գ) Աջարիայի Ինքնավար Հանրապետություն, դ) Սամեգրելո, Զեմո Սվանեթի, ե) Գուրիա: Բացի այդ,, այս վարչությանը ենթակա են տարբեր դրամաշնորհային նախագծերի շրջանակներում Արևմտյան Վրաստանի տարածքում աշխատող անձինք: Արեւմտյան Վրաստանի վարչության պետի հիմնական աշխատավայրը Քութայիսին է:

Աշխատում է շուրջօրյա ռեժիմով՝ ներառյալ ոչ աշխատանքային օրերը և ժամերը
թեժ գիծ: 1481 (24/7)