Նորություններ

Ժողովրդական պաշտպանը Վրաստանի խորհրդարանի լիագումար նիստում ներկայացրել է Վրաստանում մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության վիճակի մասին 2022 թվականի հաշվետվությունը

2023 թվականի հոկտեմբերի 20-ին Վրաստանի խորհրդարանը լսեց Վրաստանում մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության վիճակի մասին Ժողովրդական պաշտպանի 2022 թվականի զեկույցը:

Լիագումար նիստում Ժողովրդական պաշտպանը համառոտ անդրադարձել է 376 էջանոց փաստաթղթում արտացոլված հիմնական բացահայտումներին ու միտումներին, որոնք պահանջում են կառավարության հատուկ ուշադրություն և ժամանակին արձագանք: Նա նշեց, որ 2022 թվականին մարդու իրավունքների պաշտպանության վիճակն էապես չի բարելավվել, ավելին՝ նույնիսկ վատթարացում է եղել մի շարք ուղղություններով։

Թեմատիկ իրավական իրավիճակի քննարկման ժամանակ Ժողովրդական պաշտպանը մատնանշեց կյանքի իրավունքի խախտման դեպքերով պատշաճ քննության թերությունները։

Ինչ վերաբերում է խոշտանգումների և դաժան վերաբերմունքի կամ պատժի կանխարգելմանը և հետաքննությանը, այն ուշադրություն է հրավիրել մարդու իրավունքների պաշտպանության համար վերահսկող/պատասխանատու պետական ​​հաստատությունների անկախության մարտահրավերներին, ներառյալ հատուկ քննչական և անձնական տվյալների համար նշանակալի ինստիտուցիոնալ երաշխիքների բացակայությունը: Նա խոսեց քրեակատարողական համակարգում ստեղծված դեէսկալացիոն սենյակներում և մենախցերում՝ առանց օրենքով նախատեսված հիմքերի, բանտարկյալներին երկարաժամկետ տեղավորելու արատավոր պրակտիկայի մասին։ Նա ընդգծեց Ներքին գործերի նախարարության համակարգում ուսի տեսախցիկներ օգտագործելու և աուդիո և տեսագրություններ արտադրելու պարտավորության բացակայությունը։ Նա հատկապես տագնապալի է գնահատել ոստիկանական հիմնարկներում տեսախցիկների թվի կտրուկ նվազումը: Նա խոսեց մեծ հոգեբուժական հիմնարկների ապաինստիտուցիոնալացման գործընթացի և երկարատև հոսպիտալացման խնդիրների մասին։

Ազատության և անվտանգության իրավունքի պաշտպանության հետ կապված՝ Ժողովրդական պաշտպանը մեկնաբանել է Վրաստանի վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում կատարված փոփոխությունները, դատարանի կողմից վարչական կալանքի օրինականությունը ստուգելու պարտավորությունը: Նա խոսեց այսպես կոչված խուսափելու մեխանիզմի օրենսդրական կարգավորման և պայմանական վաղաժամկետ ազատ արձակման մեխանիզմի կատարելագործման անհրաժեշտության մասին։

Արդար դատաքննության իրավունքի պաշտպանության առումով կարևոր է հիմնովին բարեփոխել Արդարադատության բարձրագույն խորհուրդը, բարելավել գործերի բաշխման համակարգը, ազգային օրենսդրությունը համապատասխանեցնել Վենետիկի հանձնաժողովի և ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ-ի առաջարկություններին, փոխել դատարանների նախագահների ընտրության կարգը և այլն։

2022 թվականին Վրաստանի քրեական դատավարության օրենսգրքում կատարված փոփոխությունները (այսպես կոչված՝ գաղտնալսման մասին օրենք) վատթարացրել են երկրում անձնական կյանքի անձեռնմխելիության իրավունքի պաշտպանության իրավիճակը։

Նա խոսեց խոսքի ազատության սահմանափակման միտումի մասին: Նա նշեց, որ հաշվետու ժամանակահատվածում լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները դեռ պետք է աշխատեին վտանգավոր միջավայրում։ Մանր խուլիգանության պատրվակով և իրավապահի օրինական պահանջին չենթարկվելով հավաքի մասնակիցներին վարչական կալանքի ենթարկելու պրակտիկան շարունակվել է, ինչը հնացած պրակտիկա է և չի համապատասխանում մարդու իրավունքներին ու հիմնարար ազատություններին համապատասխանության նույնիսկ նվազագույն չափանիշին։ Հնացած օրենսդրությունը խոչընդոտում է նաև տեղեկատվության ազատության, այդ թվում՝ հանրային տեղեկատվության հասանելիության իրավունքի պատշաճ իրականացմանը։

«Օտարերկրյա ազդեցությունների թափանցիկության մասին» Վրաստանի օրենքի նախագծի գաղափարի հրապարակումը և դրա հետագա նախաձեռնումը մտահոգիչ փաստ էր իրավապաշտպանների առնչությամբ։

Ճիաթուրայի մունիցիպալիտետի Իխվսի գյուղի բնակչության համար էկոլոգիական խնդիրը ստեղծել է վտանգավոր կենսամիջավայր։

Պետք է մեծ ջանքեր գործադրել աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության մասին օրենսդրությունը պատշաճ կերպով կիրառելու համար, շարունակել իրազեկել աշխատակիցների իրավունքների մասին: Ծանր, վնասակար և վտանգավոր աշխատանքի ժամանակ աշխատանքի անվտանգության նորմերի խստիվ պահպանում և աշխատավայրում մահացությունների նվազեցում:

Առողջապահության իրավունքի իրացման առումով մարտահրավեր են համարվում բուժքույրերի պակասը, հին ենթակառուցվածքները, գյուղաբնակ բժիշկների և այլ մասնագետների միջև թույլ կապը, ինչպես նաև առաջնային բուժօգնության հաստատությունների ֆինանսավորման բարդ և մասնատված համակարգը։ Դրականորեն պետք է նշել, որ Ժողովրդական պաշտպանի գրասենյակի գործունեության արդյունքում 2022 թվականից հանրապետության բարձրլեռնային քաղաքային հիվանդանոցներում մեկնարկել է «Դիալիզի և երիկամների փոխպատվաստման պետական ​​ծրագիրը»։

Աղքատությունը, ներառյալ մանկական աղքատությունը, շարունակում է մնալ հիմնական մարտահրավերներից մեկը սոցիալական իրավունքների պաշտպանության ուղղությամբ։ 2021 թվականի համեմատ «Սոցիալապես անապահով ընտանիքների միասնական շտեմարանում» հաշվառված երեխաների թիվը 2022 թվականին աճել է 40%-ով, իսկ կենսապահովման նպաստ ստացող անչափահասների թիվը կազմել է 330 148։

Չկա անօթևան անձի լիարժեք իրավական սահմանում և պատշաճ բնակարանային իրավունքի իրացման համար անհրաժեշտ շրջանակային օրենսդրություն, ինչպես նաև անօթևանների միասնական տվյալների բազա, իսկ որոշ համայնքներում՝ տեղական տվյալների բազաներ։

Տարեցտարի ավելանում է տարեցների թիվը, ավելանում է նաև նրանց տեսակարար կշիռը սոցիալապես անապահով ընտանիքների միասնական տվյալների բազայում։ Ցավալի է, որ «Վրաստանում բնակչության ծերացման պետական ​​հայեցակարգի 2017-2018 թթ. գործողությունների ազգային ծրագրի» կատարման հաշվետվության արդյունքները դեռ չեն քննարկվել ու հաշվի առնվել։

Երեխաների իրավունքների պաշտպանության ուղղությամբ Ժողովրդական պաշտպանը դրական է գնահատել երեխաների համար մեծ բնակելի հաստատությունների ապաինստիտուցիոնալացման գործընթացը։ Նա խոսեց նաև երեխաների նկատմամբ բռնության կանխարգելման ուղղությամբ աշխատանքներն ուժեղացնելու և համապատասխան թվով երեխաներին օժանդակող մասնագիտությունների և վերականգնողական ծառայությունների մասնագետներով ապահովելու անհրաժեշտության մասին։

Ինչ վերաբերում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավական կարգավիճակին, ապա չեն հաստատվել մատչելիության ազգային պլանը և չափորոշիչը, իսկ տարբեր մակարդակներում՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց և նրանց կազմակերպությունների էական մասնակցությունը որոշումների կայացման գործընթացին:

Ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների համար կրթության իրավունքի հասանելիությունը, հանրային հատվածում նրանց զբաղվածության քաղաքականությունը, պետական ​​մարմիններում որոշումների կայացման գործընթացին համաչափ և հավասար մասնակցությունը, խորհրդակցական մեխանիզմների անարդյունավետությունը և լրատվամիջոցների հասանելիության հետ կապված խնդիրները մնում են մարտահրավեր:

Օկուպացված տարածքներում շարունակվում է քաղաքացիների նկատմամբ ապօրինի կալանավորման և ոչ պատշաճ վերաբերմունքի, ապօրինի «սահմանազերծման» և մայրենի լեզվով կրթություն ստանալու պրակտիկան, ինչի պատճառով երկու մարզերում էլ բնակչությունը լքում է իր մշտական ​​բնակության վայրը, իսկ երեխաները՝ տեղափոխվում են Վրաստանի վերահսկվող տարածքում գտնվող դպրոցներ։

2022 թվականի վերջի տվյալներով՝ 716 տեղահանված ընտանիք ապրում է կիսաքանդ շինություններում։ Նման օբյեկտներից վերաբնակեցվող ընտանիքների թիվը նվազել է, իսկ սեփականությանը հանձնված շենքերի մի մասը կիսաքանդ է։

Չնայած գենդերային իրավահավասարության առումով օրենսդրական մակարդակում զգալի փոփոխություններին, ֆեմիցիդների բարձր ցուցանիշը դեռ պահպանվում է։ Սեռական և վերարտադրողական առողջության ծառայությունների հասանելիությունը էական մարտահրավեր է գյուղաբնակ կանանց և հաշմանդամություն ունեցող կանանց համար: Դրական զարգացումներ են գենդերային քվոտայի գործողությունների երկարաձգումը մինչև 2032 թվականը և կանանց նկատմամբ բռնության և/կամ ընտանեկան բռնության զոհերի փոխհատուցման չափի որոշման և տրամադրման կանոնների կիրառումը, սակայն այս կանոնը բարելավման կարիք ունի:

Ժողովրդական պաշտպանը խոսեց նաև հավատքի և կրոնի ազատության ուղղությամբ օրենսդրության մեջ առկա խտրական նորմերի մասին. Էկոմիգրանտների համար բնակելի տների մասնավոր սեփականությանը հանձնելու գործընթացը ձգձգելու մասին. Նա նշեց, որ դեռևս չկան ամբողջական տվյալների բազաներ սահմանային անցումների վերաբերյալ՝ կապված ապաստան հայցողների և միջազգային պաշտպանություն ունեցող անձանց իրավական կարգավիճակի հետ։

Պաշտպանության ոլորտում շարունակվում է ոչ կանոնադրական պատժի կիրառումը և կոլեկտիվ պատժի պրակտիկան՝ որպես զինվորական անձնակազմի նկատմամբ պատասխանատվության միջոց։

Մինչ օրս մարդու իրավունքների կրթության միասնական ռազմավարություն և գործողությունների ծրագիր մշակված չէ:

Նիստում Ժողովրդական պաշտպանը խոսեց գրասենյակի կողմից ուսումնասիրված գործերի և իրականացված պատասխանների, մշակված առաջարկությունների, կազմված հատուկ և այլընտրանքային զեկույցների, սահմանադրական հայցերի, դատարանի ընկերոջ կարծիքների և այլ միջազգային փաստաթղթերի մասին: Նաև իրավունքների խախտումներն ու մարտահրավերները բացահայտելու և վերահսկելու նպատակով՝ տարբեր հաստատություններ այցելությունների ժամանակ։

Ժողովրդական պաշտպանի ելույթից հետո լիագումար նիստում տեղի ունեցավ քննարկում զեկույցի հետ կապված հարցերի շուրջ։

Լևան Իոսելիանին Վրաստանում մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության վիճակի վերաբերյալ Ժողովրդական պաշտպանի 2022 թվականի հաշվետվությունը ներկայացրել է հոկտեմբերի 2-ին, Վրաստանի խորհրդարանի Մարդու իրավունքների պաշտպանության և քաղաքացիական ինտեգրման հանձնաժողովի նիստում:


Աշխատում է շուրջօրյա ռեժիմով՝ ներառյալ ոչ աշխատանքային օրերը և ժամերը
թեժ գիծ: 1481 (24/7)