Սահմանափակ հնարավորություններ

Ժողովրդական պաշտպանը հաշմանդամություն ունեցող անչափահասի նկատմամբ ոչ ֆորմալ կրթություն ստանալու գործընթացում հաստատել է խտրականություն

2021 թվականի դեկտեմբերի 21-ին, Ժողովրդական պաշտպանը հաշմանդամություն ունեցող երեխայի համար ողջամիտ ճշգրտումներ կատարելու պարտավորությունը չկատարելու վերաբերյալ «Արտ Թայմ Ստուդիո» ՍՊԸ-ի տնօրենին հանձնարարական է ներկայացրել։

2021 թվականի մարտին, մայրը դաունի համախտանիշով իր երեխային, ոչ ֆորմալ կրթություն ստանալու նպատակով տարել է ստեղծագործական ստուդիա։ Մանկական հոգեբանի կարծիքով՝ նկարելը, քանդակելը և նմանատիպ գործունեությամբ զբաղվելը կնպաստեն երեխային ավելի լավ զարգացնել սոցիալական հմտությունները։ Հաստատությունը դասապրոցեսին ներգրավվելուց հետո երկրորդ օրը մերժել է ծնողին շարունակել աշխատել երեխայի հետ՝ որպես պատճառ նշելով երեխայի ծանր պահվածքը։

Դատավարության ընթացքում դիմումատուն Ժողովրդական պաշտպանին է ներկայացրել թե՛ երեխայի հետ աշխատող մասնագետների, թե՛ մեկ այլ ստեղծագործական հաստատության անձնակազմի գնահատականը, որտեղ նշվել է, որ երեխայի համար բնութագրվող չէ ուրիշների կամ ինքնավնասման պահվածքը։

Հիմնվելով կողմերի դիրքորոշումների և իրավական չափորոշիչների վերլուծության վրա, Ժողովրդական պաշտպանը համարել է, որ հաստատությունը ծառայությունները մերժելու ժամանակ չի դիտարկել միջավայրին հարմարվելու գործընթացում ուսումնական գործընթացի համապատասխան այլընտրանքների և կրթական փոփոխությունների հնարավորությունը, ինչը հնարավոր է լիներ միջավայրին հարմարվելու գործընթացում ծնողին օժանդակություն. Ծնողին հնարավորություն կտար կարճ ժամանակով, հաստատության աշխատակիցների հետ միասին մասնակցել դասընթացներին և օգնել երեխային ներգրավվել տարբեր գործողություններին, ինչպես նաև խորհրդակցել մանկական հոգեբանի հետ։

Հանձնարարականում ուշադրությունը կենտրոնացված է ներառական կրթության գործընթացում ոչ ֆորմալ կրթության առանձնահատուկ կարևորության վրա, քանի որ դրա ճկուն և համատեքստին կողմնորոշված ​​պայմաններն ավելի լավ են արձագանքում հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց կարիքներին: Հաստատությունները, որոնք պատասխանատվություն են կրում դեռահասների համար ոչ ֆորմալ ուսուցման տարածքներ ստեղծելու համար, պարտավոր են ճիշտ բացահայտել հաշմանդամություն ունեցող բոլոր երեխաների կարիքները և հարմարեցնել նրանց անհատական ​​կարիքներին առաջարկվող ծառայությունները:

Արդյունքում, Ժողովրդական պաշտպանը «Արտ Թայմ ստուդիա» ՍՊԸ-ի տնօրենին կոչ է արել.

  • Հետագայում գործունեություն իրականացնելիս հաշվի առնել առաջարկվող ծառայություններ ստացողների տարբեր կարիքները և ծառայությունները մատուցել այնպես, որ բոլոր երեխաները հնարավորություն ունենան հավասարապես օգտվել դրանցից
  • Ապահովել, որ ուսուցիչների մասնագիտական ​​գիտելիքները բարձրացվեն հաշմանդամություն ունեցող երեխաների վարքագծի կառավարման վերաբերյալ
Աշխատում է շուրջօրյա ռեժիմով՝ ներառյալ ոչ աշխատանքային օրերը և ժամերը
թեժ գիծ: 1481 (24/7)