Տեղեկատվություն

Տեղեկատվության ազատության միջազգային օր

2002 թվականից, սեպտեմբերի 28-ը նշվում է տեղեկատվության ազատության միջազգային օր։ Վրաստանի Ժողովրդական պաշտպանը տարիներ շարունակ իր տարեկան խորհրդարանական զեկույցներում քննարկել է այս հիմնարար և կարևոր իրավունքի իրականացման մարտահրավերները։

Ժողովրդական տեղեկատվության հասանելիության իրավունքը պաշտպանված է Վրաստանի Սահմանադրությամբ և ապահովում է ինչպես հանրային հաստատությունների թափանցիկությունը, այնպես էլ հանրության առաջ հաշվետվողականությունը: Բացի այդ, տեղեկատվության հասանելիության իրավունքի իրացումը նախապայման է բազմաթիվ այլ իրավունքների պաշտպանության համար։

Ժողովրդական պաշտպանի գնահատմամբ՝ հանրային տեղեկատվության մատչելիության իրավունքի պատշաճ իրացման հիմնական խոչընդոտը հնացած օրենսդրությունն է և, այդ թվում, հանրային տեղեկատվության հասանելիության իրավունքի իրացման արդյունավետ վերահսկող կառույցի բացակայությունը։[1] Գործող օրենսդրական տարածքը թույլ չի տալիս կարճ ժամկետում իրավունքի արդյունավետ պաշտպանություն, իսկ դատական ​​մարմնում գործի երկար քննարկումը զրկում է հանրային տեղեկատվության հիմնական արժեքից, որը կարող է որոշիչ լինել շահագրգիռ անձի համար։

Այս թերությունները վերացնելու համար Վրաստանի Ժողովրդական պաշտպանը կարևոր է համարում համապատասխան օրենսդրական փոփոխությունների ժամանակին իրականացումը: Նաև վավերացնել Եվրոպայի խորհրդի 2009 թվականի հունիսի 18-ի «Պաշտոնական փաստաթղթերին հասանելիության մասին» կոնվենցիան, որի 8-րդ հոդվածի համաձայն՝ հետաքրքրվող անձանց համար, ում մերժվել է հանրային տեղեկատվություն ստանալը, պետք է հասանելի լինի արագ և էժան ընթացակարգը:


[1] Վրաստանի Ժողովրդական պաշտպանի 2020 թվականի զեկույցը, էջ. 250-252:

Աշխատում է շուրջօրյա ռեժիմով՝ ներառյալ ոչ աշխատանքային օրերը և ժամերը
թեժ գիծ: 1481 (24/7)