Yeniliklər

Beynəlxalq İnformasiya Azadlığı Günü

2002-ci ildən dünyada 28 sentyabr Beynəlxalq İnformasiya Azadlığı Günüdür. Gürcüstanın Xalq Müdafiəçisi parlamentdə illik hesabatlarında bu fundamental və mühüm hüququn həyata keçirilməsində çətinlikləri illərdir müzakirə edir.

İctimai məlumat əldə etmək hüququ Gürcüstan Konstitusiyası ilə qorunan bir hüquqdur və həm dövlət qurumlarının şəffaflığını, həm də ictimaiyyət qarşısında hesabatlılığı təmin edir. Bundan əlavə, informasiya əldə etmək hüququnun həyata keçirilməsi bir çox digər hüquqların müdafiəsi üçün ilkin şərtdir.

Xalq Müdafiəçisinin qiymətləndirməsinə görə, ictimai məlumat əldə etmək hüququnun lazımi şəkildə həyata keçirilməsinə əsas maneə köhnəlmiş qanunvericilik aktları və bunlar arasında ictimai məlumat əldə etmək hüququnun reallaşdırılması üçün effektiv nəzarət institutunun olmamasıdır.[1] Mövcud qanunvericilik məkanı hüququn qısa müddətdə səmərəli müdafiəsinə imkan vermir, məhkəmə orqanında işə uzun müddət baxılması isə maraqlı şəxs üçün həlledici ola biləcək ictimai məlumatı əsas dəyərindən məhrum edir.

Bu nöqsanların aradan qaldırılması üçün Gürcüstanın Xalq Müdafiəçisi müvafiq qanunvericilik dəyişikliklərinin vaxtında həyata keçirilməsini vacib hesab edir; Həmçinin, “Rəsmi sənədlərə çıxış haqqında” Avropa Şurasının 18 iyun 2009-cu il tarixli Konvensiyasını ratifikasiya edin, onun 8-ci maddəsinə əsasən, açıq məlumat əldə etmək hüququndan məhrum edilmiş maraqlı şəxs üçün sürətli və ucuz şikayət proseduru mövcud olmalıdır.


[1] Gürcüstanın xalq müdafiəçisinin 2020-ci il hesabatı, səh. 250-252.

iş saatları: Bazar ertəsi–Cümə 9:00–18:00
qaynar xətt: 1481 (24/7)