Տեղեկատվություն

Ժողովրդական պաշտպանի հայտարարությունը Հատուկ քննչական ծառայության մասին Վրաստանի օրենքի նախագծի վերաբերյալ

Ժողովրդական պաշտպանը արձագանքում է խորհրդարանում «Հատուկ քննչական ծառայության մասին» օրենքի նախագծի խտացված ժամկետում քննարկման գործընթացին և գտնում, որ օրենքի նախագծի ինչպես բովանդակային մասը, այնպես էլ նրա պատրաստման ու քննարկման անհիմն արագացված բնույթը չեն համապատասխանում Հատուկ քննչական ծառայության պահանջներին և հակասում է Վրաստանի՝ մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային պարտավորություններին։

«Հատուկ քննչական ծառայության մասին» օրենքի նախագծում ներգրավված չեն եղել Ժողովրդական պաշտպանը, քաղաքացիական հասարակությունը և միջազգային գործընկերները, որոնց մեծ ջանքերով հնարավոր է դարձել երկրում ստեղծել անկախ քննչական մեխանիզմ։ Օրենքի նախագիծը չի պարունակում Ծառայության ինստիտուցիոնալ անկախության բարձրացմանն ուղղված փոփոխություններ և չի նախատեսում քննչական/դատավարական գործողություններ իրականացնելու համար քննիչ դատախազի կախվածությունից զերծ գործողությունների տարածք։ Նախագծի մեծ մասը չի առնչվում քննչական գործունեությանը և ունի միայն կազմակերպչա-տեխնիկական բնույթ։ [1]

Այնուամենայնիվ, այս օրինագիծը էապես տարբերվում է 2021 թվականի դեկտեմբերին պետական ​​տեսուչի կողմից ներկայացված օրենսդրական առաջարկից և չի նախատեսում բազմաթիվ երաշխիքներ, առանց որոնց անկախ քննչական մեխանիզմի գործունեությունը կբախվի արդյունավետ հետաքննության արդյունավետության վրա ազդող մի շարք գործնական և օրենսդրական խնդիրների։ Մասնավորապես, ի տարբերություն պետական ​​տեսուչի ներկայացրած օրենքի նախագծի.

Օրենքի նախագիծը չի վերացնում քննչական գործառույթի առումով օրենսդրական մակարդակում առկա թերությունները։ Այս առումով առաջարկվում է միայն երկու դրական փոփոխություն. (1) Ծառայողական քննիչի` քրեակատարողական հիմնարկ և ժամանակավոր պահման մեկուսարան անարգել մուտք գործելու իրավունք. 2) Պաշտպանության հատուկ միջոցառման արդյունավետ կիրառման համար դատախազին դիմում.

Օրենքի նախագծով Ծառայության ենթակա գործին էապես առնչվող գործն ամբողջությամբ դատախազության փոխանցում չի նախատեսվում։ Հատկանշական է, որ այս խնդիրը բացահայտվել է նաև Գրասենյակի կողմից ուսումնասիրված գործերում, երբ տեսուչության ծառայությանը ոչ ենթակա հանցավոր փաստը/էպիզոդը ընդհանրապես մնացել է չհետաքննված. [2]

Օրենքի նախագծով նախատեսված չեն ծառայության դիմումի քննարկման ժամկետները և դատախազի որոշումը հիմնավորելու պարտականությունը.

Օրենքի նախագիծը չի պարունակում քննչական/դատավարական գործողություններ կատարելու վերաբերյալ ծառայության հիմնավորված առաջարկների քննարկման ժամկետների կրճատում, ինչպես նաև դատախազի որոշումները հիմնավորելու պարտավորություն.

Նախագիծը լրացուցիչ երաշխիքներ չի տալիս ապացույցների ժամանակին և սահուն արդյունահանումն ու պաշտպանությունն ապահովելու համար. Օրենքի նախագծով չի հաստատվում ծառայությանը ապացույցներ փոխանցելու նեղ սահմանում, իսկ Ծառայության պահանջը չկատարելու դեպքում՝ մերժումը հիմնավորելու պարտավորություն։

Բացի այդ, օրինագիծը պարունակում է փոփոխություն, որը պարունակում է շահերի բախման բարձր ռիսկեր։ Գործող կանոնակարգի համաձայն՝ ծառայությանն արգելվում է օգտագործել այն գործակալության նյութատեխնիկական ռեսուրսները, որի աշխատակցի կատարած հանցագործությունն է հետաքննում։ Օրենքի նախագծի համաձայն՝ արտակարգ իրավիճակների դեպքում ծառայությանը հնարավոր կլինի օգտվել այլ գերատեսչությունների նյութատեխնիկական սարքավորումներից։

Ժողովրդական պաշտպանը հիշեցնում է հանրությանը, որ անկախ քննչական մեխանիզմի ստեղծումն ու արդյունավետ գործարկումը պետության պարտականություններից է կյանքին սպառնացող և վատ վերաբերմունքի դեպքերի արդյունավետ քննության առումով։ Այս խնդիրների հետ կապված հարցեր կան նաև Եվրամիության անդամության ինքնագնահատման հարցաշարում: Ժողովրդական պաշտպանը դիմել է Վրաստանի խորհրդարանին և կոչ արել ընդունել միայն այն օրենսդրական փոփոխությունները, որոնք ուղղված են լինելու անկախ հետաքննության մեխանիզմի ինստիտուցիոնալ հզորացմանը։


[1] Հատուկ կոչման, զենք կրելու իրավունք ունեցող աշխատակցի, բնակելի տարածքի, տրանսպորտի ծախսերի կարգավորում. Վարկանիշավորում, թափուր պաշտոններ, մրցույթներ, ստաժավորում, կարգապահական վարույթ, խրախուսում, աշխատանքից ազատում, էթիկայի կանոններ, սոցիալական ապահովության երաշխիքներ, նամակագրության վարույթի կարգավորում, գաղտնիության կանոններ և այլն:

[2] Վրաստանի Ժողովրդական պաշտպանի գրասենյակի քրեական արդարադատության դեպարտամենտի 2021 թվականի գործունեության զեկույցը, էջ 26-27 < https://bit.ly/3vzFzQx > Վերջին անգամ դիտվել է. 02.01.2022.

Աշխատում է շուրջօրյա ռեժիմով՝ ներառյալ ոչ աշխատանքային օրերը և ժամերը
թեժ գիծ: 1481 (24/7)