Առաջարկներ

Հատուկ քրեակատարողական ծառայությունը նախատեսել է դատապարտյալների օրինական շահերի ոչ պատշաճ պաշտպանության հարցով Ժողովրդական պաշտպանի առաջարկը

Ժողովրդական պաշտպանի հիմնավորված առաջարկի հիման վրա, հատուկ քրեակատարողական ծառայության մոնիտորինգի բաժնում իրականացրած ստուգմամբ հաստատվել է դատապարտյալ Թ.Բ.-ի պատժի չկրած մասի ավելի թեթև տեսակի պատժով փոխարինման գործընթացում, քրեակատարողական համակարգի ծառայողի իր պարտականությունները ոչ պատշաճ կատարելու և Վրաստանի օրենսդրությամբ սահմանված պահանջները չկատարելու փաստը։ Արդյունքում՝ Հատուկ քրեակատարողական ծառայության մեկ աշխատակցի նկատմամբ կիրառվել է կարգապահական տույժ։

Ժողովրդական պաշտպանի աշխատակազմն ամեն կերպ ուսումնասիրել է դատապարտյալ Թ.Բ.-ի գործը, երբ պարզվել է, որ քրեակատարողական հիմնարկի վարչակազմը դատապարտյալի անձնական գործն ամբողջությամբ չի փոխանցել Հատուկ քրեակատարողական ծառայության առաջին տեղական խորհուրդ։ Բնութագրման մեջ բացակայում էին այնպիսի կարևոր փաստաթղթեր և տեղեկություններ, որոնք կարող էին էական և վճռական ազդեցություն ունենալ Խորհրդի կողմից ընդունվելիք որոշման վրա: Արդյունքում բանտարկյալին մերժել են պատժի մեղմացումը։

Հանրությանը հայտնի է, որ քրեակատարողական համակարգում գործում են խրախուսման/բարենպաստությունների տարբեր ձևեր, սակայն դրանցից ամենագլխավորներից է պատժի պայմանական վաղաժամկետ ազատման/չկրած պատժի մասի ավելի մեղմ պատժաչափով փոխարինելու մեխանիզմը։ Այս մեխանիզմը յուրատեսակ պայման և հույս է բանտարկյալի համար, որ նրա վարքի դրական փոփոխությունն ու վերասոցիալականացման ձգտումն աննկատ և անպատասխան չեն մնա։ Ուստի անհրաժեշտ է, որ այս մեխանիզմը ճիշտ և լիարժեք գործի։ Ժողովրդական պաշտպանի գրասենյակը մանդատի շրջանակներում փորձում է ակտիվորեն ներգրավվել այս մեխանիզմի ամրապնդման և օրենսդրության կամ պրակտիկայի բացերը վերացնելու գործում, որպեսզի բանտարկյալների վարքագծի դրական փոփոխությունները դրդվեն և խրախուսվեն։

Սույն գործով հայտնաբերված խախտման վերաբերյալ Ժողովրդական պաշտպանը Վրաստանի արդարադատության նախարարին առաջարկություն է արել՝ համապատասխան իրավական պատասխան տալ բանտարկյալի օրինական շահերի խախտմանը։ Ողջունելի է, որ առաջարկը կիսվել է Արդարադատության նախարարության/Հատուկ քրեակատարողական ծառայության մոնիտորինգի վարչության կողմից։

Ժողովրդական պաշտպանի գրասենյակը շարունակելու է ակտիվորեն հետևել բանտարկյալների պայմանական ազատման/պատժի չվճարված մասը ավելի թեթև պատժաչափով փոխարինելու մեխանիզմի արդյունավետ գործունեությանը։

Աշխատում է շուրջօրյա ռեժիմով՝ ներառյալ ոչ աշխատանքային օրերը և ժամերը
թեժ գիծ: 1481 (24/7)