Հատուկ հաշվետվություններ

Հատուկ զեկույց «Արդարադատության իրականացում երեխայի երկու ծնողների հետ փոխհարաբերությունների գործերով»

Վրաստանի Ժողովրդական պաշտպանի գրասենյակը USAID-ի Օրենքի գերակայության ծրագրի աջակցությամբ մշակել է «Արդարադատության իրականացումը երեխայի երկու ծնողների հետ փոխհարաբերությունների դեպքերում» հատուկ զեկույց։

Փաստաթղթում ներկայացված են երեխայի երկու ծնողների հետ փոխհարաբերությունների մարտահրավերները և անչափահասին ծնողից բաժանելու դեպքերում արդարադատության իրականացման գործընթացում իրավական կարգավորումն ու պրակտիկան։ Դրանցից՝ ծնողի հետ երեխայի հարաբերությունների ժամանակին վերականգնման, դատական ​​որոշումների կատարման, անչափահասին ծնողից բաժանելու, ընտանիքում անչափահասի վերաինտեգրման և այդ առումով երեխաների ու ծնողների աջակցության հարցերը։

Զեկույցը հիմնված է երեխային ծնողներից բաժանելու վերաբերյալ 13 դեպքի, 15 որոշման և 214 հրամանի, 2020-2021 թվականներին պետական ​​բոլոր գերատեսչություններից պահանջված տեղեկատվության և համապատասխան մասնագետների հետ հարցազրույցի վրա, որն իրականացվել է՝ հաշվի առնելով միջառարկայական և միջազգային չափանիշները։

Ելնելով հետազոտության արդյունքում բացահայտված մարտահրավերներից՝ Ժողովրդական պաշտպանի գրասենյակը մշակել է առաջարկություններ՝ բարելավելու գործող օրենսդրությունը, քաղաքականությունը և պրակտիկան երեխայի երկու ծնողների հետ փոխհարաբերությունների վերաբերյալ:

Աշխատում է շուրջօրյա ռեժիմով՝ ներառյալ ոչ աշխատանքային օրերը և ժամերը
թեժ գիծ: 1481 (24/7)