Բոլոր ընդհանուր առաջարկները

Ընդհանուր առաջարկ բարձրագույն կրթության փուլում գենդերային ինքնության նշանով խտրականությունից խուսափելու համար

2021 թվականի մայիսի 19-ին, Վրաստանի ժողովրդական պաշտպանը, գենդերային ինքնության նշանով ենթադրյալ խտրականության հետ կապված գործի շրջանակներում, ընդհանուր առաջարկով դիմել է՝ Վրաստանի կրթության և գիտության նախարարին:

Գործի ուսումնասիրության արդյունքում, պարզվել է, որ, համաձայն գործող կանոնակարգի հաստատված փորձի, համալսարանները հաճախ պահանջում են, որ տրանսգենդեր կանայք բուհերում ընդունվելու համար ռազմական գրանցման փաստաթուղթ ներկայացնեն:

Ժողովրդական պաշտպանը ընդգծել է կրթության ձեռնհասության տեսանկյունից երկրում գոյություն ունեցող մարտահրավերների և գենդերային ճանաչման միջազգային չափանիշներին համապատասխան իրավական մեխանիզմի բացակայության հիմնախնդիրը: Նման ընդհանուր համատեքստի ֆոնին գնահատվել են տրանսգենդեր կանանց վրա բացահայտ պրակտիկայի բացասական հետևանքները, որի պատճառով, ի տարբերություն բարձրագույն կրթություն ունեցող այլ ուսանողների, նրանք ի վիճակի չեն արդարացնել իրենց սեռային ինքնությունը և, միևնույն ժամանակ, գիտակցել կրթության իրենց իրավունքը:

Արդյունքում, ժողովրդական պաշտպանը կոչ է արել կրթության և գիտության նախարարին, տեղեկացնել Վրաստանի տարածքում գործող բարձրագույն ուսումնական հաստատություններին, որ դիմորդների/ուսանողների հաստատություններում ընդունելու գործընթացում, անձը հաստատող վկայականում նշված սեռի համաձայն, սահմանված ֆորմալ նախապայմանի նախատեսման փոխարեն, ներդրվի հարմար մեխանիզմ/դիրքորոշում բարձրագույն կրթությանը տրանսգենդեր կանանց անխափան հասանելիության ապահովման համար:

Աշխատում է շուրջօրյա ռեժիմով՝ ներառյալ ոչ աշխատանքային օրերը և ժամերը
թեժ գիծ: 1481 (24/7)