Բոլոր ընդհանուր առաջարկները

Ընդհանուր առաջարկ՝ ՀԻԻԱ Աշխատանքային տեսչության խորհրդատուների խորհրդին աշխատանքային հարաբերություններում խտրական վերաբերմունքի դեպքերի պատճառով

Ժողովրդական պաշտպանի գրասենյակում միաժամանակ մի քանի գործեր էին վարվում, որոնք առնչվում էին արհմիությունների և նրանց անդամների իրավունքների ոտնահարմանը և արհմիությանը պատկանելու հիմքով ենթադրյալ խտրականությանը։ Ժողովրդական պաշտպանը տվյալ գործերը դիտարկել է որպես մեկ ամբողջություն՝ հաշվի առնելով ընդհանուր բնութագրերը և կոլեկտիվ աշխատանքային վեճերի ուղղությամբ հայտնաբերված խնդրահարույց միտումները։[1]

Ժողովրդական պաշտպանը ուշադրությամբ գնահատում է գրասենյակի գործունեության շրջանակներում արհմիությունների գործունեության առումով հայտնաբերված խնդրահարույց միտումները և գտնում է, որ նման ծավալի չբացահայտումները աշխատավայրերում առաջացնում է այնպիսի միջավայր ստեղծելու/ուժեղացնելու ռիսկեր, ինչը կարող է խրախուսել մասնագիտական ​​միությանը պատկանելու հիմքով աշխատանքային հարաբերություններում խտրական վերաբերմունքի դեպքերը:

2023 թվականի սեպտեմբերի 4-ին, Վրաստանի Ժողովրդական պաշտպանը ՀԻԻԱ Աշխատանքային տեսչության ծառայության գլխավոր աշխատանքային տեսուչին առընթեր Խորհրդատվական խորհրդին դիմել է ընդհանուր առաջարկով, մշակել կոլեկտիվ աշխատանքային իրավունքների պատշաճ պաշտպանության և մասնագիտական միությանը պատկանելության նշանով խտրականության կանխմանը ուղղված հանձնարարականներ, որոնք ներառում են.

  • ՀԻԻԱ Աշխատանքի տեսչական ծառայության կողմից կոլեկտիվ աշխատանքային իրավունքների պաշտպանությանը և մասնագիտական ​​միությանը պատկանելու հիմքով խտրականությունից զերծ աշխատանքային միջավայրը խթանող տեղեկատվության ակտիվ տրամադրում
  • Կոլեկտիվ աշխատանքային հարաբերություններից բխող խախտումների և մասնագիտական ​​միությանը պատկանելու հիման վրա խտրականության կանխարգելման ուղեցույցների մշակում
  • Աշխատանքի վայրերում ստուգումներ իրականացնելիս, որպես ռազմավարական ուղղություն, սահմանել առկա իրավիճակի վերահսկողությունը աշխատանքային հարաբերություններից բխող խախտումների և մասնագիտական ​​միությանը պատկանելու նշանով խտրականության առումով:

[1]Մասնավորապես՝ Վրաստանի բժշկության, դեղագործության և սոցիալական ապահովության աշխատողների անկախ մասնագիտական ​​միության հայտարարությունը (պատասխանող՝ ՀԻԻԱ «Արտակարգ իրավիճակների և շտապ օգնության համակարգման կենտրոն»). Քաղաքացի Ն.Ն.-ի ներկայացուցիչ Թամիլա Գաբաիձեի դիմումը (պատասխանող՝ ՀԻԻԱ «Արտակարգ իրավիճակների և շտապ օգնության համակարգման կենտրոն»). «Վրաստանի գյուղատնտեսության, առևտրի և արդյունաբերության աշխատողների մասնագիտական ​​միություն» (պատասխանող՝ «Էվոլյուշն Ջորջիա» ՍՊԸ) և (պատասխանող՝ «Սաիրմե հանքային ջրեր» ՍՊԸ) դիմումները:

Աշխատում է շուրջօրյա ռեժիմով՝ ներառյալ ոչ աշխատանքային օրերը և ժամերը
թեժ գիծ: 1481 (24/7)