Նորություններ

Վրաստանի Մարդու իրավունքների պաշտպանի հայտարարությունը Երեխայի իրավունքների օրենսգրքի վերաբերյալ

2020 թվականի սեպտեմբերի 1-ից ուժի մեջ է մտնում երեխայի իրավունքների օրենսգիրքը, որը հիմք է դնում երեխայի հիմնական իրավունքների և ազատությունների, համակարգի պաշտպանության և աջակցության համար:

Վրաստանի Մարդու իրավունքների պաշտպանը ողջունում է օրենսգրքի ընդունումը և կարևորում է այն գործադրելու համար պետական մարմինների կողմից ձեռնարկվող ակտիվ միջոցառումների կարևորությունը, մանավանդ` Վրաստանում երեխաների իրավունքների պաշտպանության և աջակցության համակարգային մարտահրավերների լույսի ներքո:

Օրենսգրքի համաձայն` երեխայի հետ կապված ցանկացած որոշում կամ գործողություն կայացնելիս պարտադիր է հաշվի առնել երեխայի լավագույն շահերը և լսել նրա կարծիքը: Բացի այդ, օրենսգիրքը սահմանում է ինքնուրույն կյանքի նախապատրաստման, ընտանիքի աջակցության ծառայությունների զարգացման, բռնությունից պաշտպանվելու, առողջության և սոցիալական պաշտպանության սկզբունքները, որոնք պետք է հիմք հանդիսանան պետական ծրագրերի իրականացման համար:

Օրենսգրքում հայտարարված սկզբունքների գործնական իրականացման համար Վրաստանի Մարդու իրավունքների պաշտպանը կարևորում է վերանայել երեխաների խնամքի և աջակցության առկա համակարգը, պլանավորել ժամանակին և արդյունավետ միջոցներ առկա մարտահրավերներին արձագանքելու համար և պատասխանատու մարմինների արդյունավետ համակարգումը:

Երեխայի իրավունքների օրենսգիրքը սահմանում է Մարդու իրավունքների պաշտպանի լիազորությունները: Կարևոր նորություններից մեկն այն է, որ Մարդու իրավունքների պաշտպանի մանդատը տարածվում է մասնավոր իրավունքի իրավաբանական անձանց վրա` օրենսգրքով նախատեսված պաշտպանության և աջակցության միջոցառումների իրականացման մասով:

Օրենսգրքի կիրառման նկատմամբ արդյունավետ վերահսկողություն իրականացնելու համար Վրաստանի Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը ձեռնարկել է կարևոր միջոցառումներ, այդ թվում՝

  • Մշակել է երեխայի համար հարմարեցված և երեխայի համար ընկալելի լեզվով մշակված դիմումի ձևեր,
  • Փոփոխություններ են կատարվել Վրաստանի Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի ներքին կանոնակարգերում, գործերի վարման և դիմումների/բողոքների վերանայման կանոններում:
  • Նշվել են երեխաների գործերով շահառուների տեղեկացված համաձայնության և գաղտնիության խնդիրները

Վրաստանի Մարդու իրավունքների պաշտպանը ակտիվորեն կհսկի մասնավոր իրավունքի պատասխանատու մարմինների և իրավաբանական անձանց կողմից երեխայի իրավունքների օրենսգրքի խիստ պահպանումը: Մարդու իրավունքների պաշտպանի իրավական պահանջը չկատարելը կհանգեցնի Վրաստանի վարչական իրավախախտումների օրենսգրքով պատասխանատվությանը:

Աշխատում է շուրջօրյա ռեժիմով՝ ներառյալ ոչ աշխատանքային օրերը և ժամերը
թեժ գիծ: 1481 (24/7)